Kordian
      Kordian | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Mickiewicz w koncepcji mesjanizmu porównał Francję do:
a) Chrystusa
b) Judasza
c) Mateusza
d) Piłata
Rozwiązanie

W scenie egzekucji Kordiana podkreślił autor:
a) ludzką chęć zabawy
b) niechęć ludzi do egzekucji
c) obojętność tłumu
d) upadek morali
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Mickiewicz
b) Czartoryski
c) Krasiński
d) Śniadecki
Rozwiązanie

Wioletta jest:
a) Greczynką
b) Francuzką
c) Włoszką
d) Angielką
Rozwiązanie

Postać Szewca Słowacki utożsamił z:
a) Kilińskim
b) Kościuszką
c) Głowackim
d) Skrzyneckim
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) Mickiewicz i jego negatywna opinia
b) brak środków finansowych
c) nakaz cenzury
d) wybuch powstania listopadowego
Rozwiązanie

Kordiana poznajemy jako:
a) trzynastoletniego młodzieńca
b) piętnastoletniego młodzieńca
c) szesnastoletniego młodzieńca
d) czternastoletniego młodzieńca
Rozwiązanie

W Akcie II, w podtytule pojawia się data: 1828 rok
a) 1828 rok
b) 1829 rok
c) 1830 rok
d) 1831 rok
Rozwiązanie

W Dover Kordian siedzi na skale nad morzem i czyta:
a) Makbeta
b) Sen nocy letniej
c) Hamleta
d) Króla Leara
Rozwiązanie

„Kordian” powstał w:
a) Warszawie
b) Londynie
c) Paryżu
d) Genewie
Rozwiązanie


Nierozstrzygnięte losy głównego bohatera sugerują:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) brak rozstrzygnięcia losów Kordiana
c) możliwość kontynuacji losów głównego bohatera
d) otwartą kompozycję utworu
Rozwiązanie

Skonstruowane przez Słowackiego imię miało sugerować bohatera:
a) przepełnionego tęsknotą
b) zbuntowanego
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) kierującego się uczuciem
Rozwiązanie

Czarownica czesze włosy i śpiewa o iskrach krzesanych z:
a) powstańczych działał
b) polskich szabel
c) diablich kopyt
d) anielskich włosów
Rozwiązanie

Bajka i opowieści relacjonowane przez Grzegorza mają charakter:
a) paraboliczny
b) tragiczny
c) nowatorski
d) narracyjny
Rozwiązanie

Początkowo autorstwo Kordiana przypisano:
a) Mickiewiczowi
b) Krasińskiemu
c) Czaroryskiemu
d) Norwidowi
Rozwiązanie

W drodze do carskiej sypialni towarzyszą Kordianowi:
a) Trwoga i Marzenie
b) Mit i Tradycja
c) Strach i Imaginacja
d) Lęk i Pokora
Rozwiązanie

Maria Janion uważa, że romantyzm spopularyzował mit:
a) samotnego bojownika o sprawiedliwość dziejową
b) buntownika "mimo wszystko"
c) tyrana i tyranobójcy
d) zbawiciela i zbawionego
Rozwiązanie

Kordian w młodości:
a) nie ma ojca
b) jest sierotą
c) ma ojczyma
d) wychowuje się u wuja
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki
a) 40 lata
b) 41 lat
c) 39 lat
d) 38 lat
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Londynu
b) Paryża
c) Genewy
d) Berlina
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
August Becu zmarł:
a) rażony piorunem
b) śmiercią naturalną
c) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
d) zastrzelony przez powstańców
Rozwiązanie

Prototypem Kordiana był:
a) Cermo
b) Konrad
c) Jan Jakub
d) Lambro
Rozwiązanie

W podarku dla papieża Kordian ma:
a) kielich
b) zdjęcie Kościuszki
c) szlachecką szablę
d) garść ziemi
Rozwiązanie

W parku Kordian rozmawia z:
a) stróżem
b) dozorcą
c) zamyślonym mężczyzną
d) przechodniem
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) towiańskim
b) mistycznym
c) genezyjskim
d) indywidualistycznym
Rozwiązanie

Pomysł „wydobywania” z diabelskiego kotła wizerunków polityków - wodzów narodu zaczerpnął Słowacki z:
a) Hamleta
b) Króla Leara
c) Makbeta
d) Fausta
Rozwiązanie

Słowacki w momencie wydanie Kordiana miał niespełna:
a) 25 lat
b) 20 lat
c) 30 lat
d) 22 lata
Rozwiązanie

Szewc uważa, że obecność na koronacji cara:
a) uwłacza narodowej godności
b) jest obowiązkiem każdego mieszkańca Warszawy
c) może sprowokować wybuch powstania
d) może przynieść wymierne korzyści
Rozwiązanie

Żołnierz występujący w utworze ogłuchł od kuli w bitwie pod:
a) Ostrołęką
b) Racławicami
c) Szczekocinami
d) Maciejowicami
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Lublinie
b) w Poznaniu
c) we Wrocławiu
d) w Warszawie
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Adamem Czartoryskim
b) Adamem Mickiewiczem
c) Jędrzejem Śniadeckim
d) Zygmuntem Krasińskim
Rozwiązanie

Jeden z obłąkanych udaje mitycznego:
a) Syzyfa
b) Atlasa
c) Marsa
d) Herkulesa
Rozwiązanie

Miłość Kordiana - Laura:
a) jest jego rówieśnicą
b) jest starsza od niego
c) jest jego kuzynką
d) jest młodsza od niego
Rozwiązanie

Mont Blanc to:
a) Przeklęta Góra
b) Biała Góra
c) Promienista Góra
d) Jasna Góra
Rozwiązanie

Nowatorstwo konstrukcji „Kordiana” polega na:
a) nieskrępowanej kompozycji poszczególnych scen
b) swobodzie operowania czasem
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) łączeniu technik literackich
Rozwiązanie

Projekt konstytucji dla utworzonego na Kongresie Wiedeńskim Królestwa Polskiego opracował:
a) Lelewel
b) Krukowiecki
c) Czartoryski
d) Chłopicki
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) geografem
b) historykiem
c) profesorem lingwistyki
d) profesorem literatury polskiej
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Krasińskiego
b) Towiańskiego
c) Mickiewicza
d) Czartoryskiego
Rozwiązanie

Przejmując inicjatywę zamachu na cara Kordian pragnie:
a) sławy
b) uznania starszych
c) wolności dla kraju
d) stanowiska
Rozwiązanie

Łacińskie słowo „cor” oznacza:
a) miłość
b) górę
c) serce
d) kordon
Rozwiązanie

Historyczny Winkelried był:
a) Włochem
b) Austriakiem
c) Belgiem
d) Szwajcarem
Rozwiązanie

„Kordian” ukazał się 24 marca 1834 roku w:
a) Warszawie
b) Genewie
c) Londynie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Słowa: „Stary – jakby ojciec dzieci, Nie do boju, nie do trudu;” traktują o:
a) Chłopickim
b) Skrzyneckim
c) Niemcewiczu
d) Lelewelu
Rozwiązanie

Car podczas koronacji odebrał od kanclerza:
a) pierścień
b) koronę
c) miecz
d) berło
Rozwiązanie

Lata młodości Kordiana datują się na:
a) początek lat trzydziestych XIX wieku
b) ostatnie dziesięciolecie XVIII wieku
c) początek lat dwudziestych XIX
d) pierwsze dziesięciolecie XIX wieku
Rozwiązanie

Kordian idąc do sypialni cara przechodzi kolejno przez sale:
a) rycerską, kolumnową, audiencyjną
b) kolumnową, rycerską, audiencyjną
c) kolumnową, audiencyjną, rycerską
d) audiencyjną, kolumnową, rycerską,
Rozwiązanie

Według koncepcji Doktora Bóg pierwszego dnia stworzył:
a) Rzym
b) lud Izraela
c) Napoleona
d) Sokratesa
Rozwiązanie

Kordian kontempluje twórczość Szekspira:
a) w parku James Parku
b) w Watykanie
c) w Dover
d) na Mont Blanc
Rozwiązanie

Słowacki:
a) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
b) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
c) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
d) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
Rozwiązanie

Koncepcja mesjanizmu zakłada:
a) poświęcenie za sprawę kraju
b) wzniecanie kolejnych powstań
c) aktywny bunt całego społeczeństwa
d) kosmopolityzm
Rozwiązanie

Car przypomina Konstantemu historię z piękną:
a) Angielką
b) Francuzką
c) Polką
d) Rosjanką
Rozwiązanie

Słowa: „Oj, dobrze cesarzowi, że polskie szablice Spią sobie na poduszkach...” wypowiada:
a) Pierwszy z Ludu
b) Żołnierz
c) Szlachcic
d) Szewc
Rozwiązanie

„Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie, Z prochu lud wskrzeszę (...) Z przebudzonych rycerzy zerwę całun zgniły, Wszystkich obwieję nieba polskiego błękitem, (...)” - słowa te wypowiada:
a) Pierwsza Osoba Prologu
b) Druga Osoba Prologu
c) Kordian
d) Trzecia Osoba Prologu
Rozwiązanie

Dziewiętnasty wiek obwieszcza:
a) Chór Aniołów
b) Mefistofel
c) Gehenna
d) Astarot
Rozwiązanie

Faktyczny spisek koronacyjny miał miejsce w:
a) 1829 roku
b) 1831 roku
c) 1828 roku
d) 1830 roku
Rozwiązanie

Kordian urodził się:
a) pod koniec XVIII wieku
b) w początkach XIX wieku
c) w 1810 roku
d) w 1805 roku
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Genewie
b) Warszawie
c) Londynie
d) Paryżu
Rozwiązanie

W „Kordianie” występują elementy charakterystyczne dla:
a) pieśni
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) opowieści
d) bajki
Rozwiązanie

Szatani i czarownice gromadzą się ostatniej nocy 1799 roku w:
a) Górach Izerskich
b) Górach Sowich
c) Górach Stołowych
d) Górach Karpackich
Rozwiązanie

Na placu po skoku Kordiana rozlega się melodia:
a) pieśni żałobnej
b) Mazurka Dąbrowskiego
c) hymnu rosyjskiego
d) marsza wojskowego
Rozwiązanie

Pierwsze wystawienie „Kordiana” miało miejsce:
a) w 1900 roku w Teatrze Narodowym
b) w 1894 roku w teatrze paryskim
c) w 1910 roku w teatrze lwowskim
d) w 1899 roku w teatrze krakowskim
Rozwiązanie

Za zbrodnią podczas spotkania spiskowców głosowało:
a) dwadzieścia osób
b) piętnaście osób
c) pięć osób
d) dziesięć osób
Rozwiązanie

Grzegorz opisując jeńców wojennych wyróżnia:
a) Stanisława
b) Kazimierza
c) Władysława
d) Wojciecha
Rozwiązanie

„Boże! zdejm z mego serca ............, Daj życiu duszę i cel wyprorokuj...” - uzupełnij cytat:
a) jaskółczy niepokój
b) sikorczy niepokój
c) wróbli niepokój
d) nietoperzy strach
Rozwiązanie

Podczas spotkania Spiskowych wartownikiem jest:
a) Szylich
b) Szyldek
c) Szyldwach
d) Szyld
Rozwiązanie

Blada postać o uwiędłej twarzy, przywołana przez diabły to:
a) Krukowiecki
b) Chłopicki
c) Lelewel
d) Czartoryski
Rozwiązanie

Pamiątką po Kordianie - bohaterze ma być m.in.:
a) złoty sztylet
b) złoty medalion
c) niebieska chusta
d) blada róża
Rozwiązanie

Według Trzeciej Osoby Prologu poezja ma:
a) sławić świetność narodu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) sięgać do tradycji rycerskich
d) motywować do działania
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Podolu
b) na Wileńszczyźnie
c) na Grodzieńszczyźnie
d) na Wołyniu
Rozwiązanie

Pierwsza Osoba „Prologu” utożsamiana jest z:
a) Słowackim
b) Krasińskim
c) Niemcewiczem
d) Mickiewiczem
Rozwiązanie

W zamiarze miały powstać jeszcze:
a) Kordian. Spisek koronacyjny miał być jedyny
b) dwie części
c) trzy części
d) cztery części
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) samobójstwo ukochanej
b) śmierć ojczyma
c) samobójstwo przyjaciela
d) śmierć matki
Rozwiązanie

Druga Osoba Prologu:
a) jest neutralna
b) drwi z mowy poprzednika
c) jest przychylna wobec koncepcji mickiewiczowskiej
d) zgadza się z poprzednikiem
Rozwiązanie

Janek szył buty królewskim:
a) wyżłom
b) chartom
c) psom myśliwskim
d) ogarom
Rozwiązanie

Za mało wartościową działalność poetycką gani Słowacki:
a) Skrzyneckiego
b) Niemcewicza
c) Czartoryskiego
d) Lelewela
Rozwiązanie

Kordian u drzwi carskiej sypialni mdleje na dźwięk:
a) dzwonów na jutrznię
b) kroków księcia Konstantego
c) kroków straży cara
d) kroków cara
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) lekarzem
b) adwokatem
c) wojskowym
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Monolog Kordiana przypomina:
a) Małą Improwizację
b) Wielką Improwizację
c) Widzenie Ewy
d) Widzenie księdza Piotra
Rozwiązanie

Kordian używa stylu poetyckiego nasączonego metaforami:
a) w rozmowie z papieżem
b) w rozmowie z księciem Konstantym
c) na szczycie Mont Blanc
d) w rozmowie z Laurą
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Ignacy Mościcki
b) Józef Beck
c) Józef Piłsudski
d) Eugeniusz Kwiatkowski
Rozwiązanie

Buntownik to postać charakterystyczna dla dramatu:
a) realistycznego
b) antycznego
c) symbolicznego
d) romantycznego
Rozwiązanie

Przedstawione w „Kordianie” wydarzenia:
a) nie są ułożone chronologicznie
b) nie nawiązują do rzeczywistych wydarzeń
c) rozpoczynają się w 1830 roku
d) następują po sobie zgodnie z kalendarzem
Rozwiązanie

Słowacki w „Kordianie" neguje:
a) zasadę jednego miejsca dramatu
b) zasadę trzech jedności
c) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
d) zasady dramatu antycznego
Rozwiązanie

Kordian próbując popełnić samobójstwo:
a) wiesza się na sośnie
b) skacze z urwiska
c) strzela do siebie
d) połyka trucizną
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się we wnętrzu kościoła:
a) św. Jana
b) św. Piotra i Pawła
c) św. Anny
d) św. Andrzeja
Rozwiązanie

Szatani i Wiedźmy spotykają się:
a) w pieczarze
b) w grocie
c) na Łysej Górze
d) pod ziemią
Rozwiązanie

Słowacki mesjanistyczny plan, traktował jako:
a) „usypianie” narodowej czujności
b) chęć propagowania kosmopolitycznych idei
c) zdradę interesów narodowych
d) hasło - sztandar swojej idei
Rozwiązanie

Słowa: „Patrz, car zabity – we krwi – zabita rodzina – Bo to następstwo zbrodni... lecz nas Bóg ukarze!” wypowiada:
a) Ksiądz
b) Starzec
c) Podchorąży
d) Prezes
Rozwiązanie

Tagi: