Kordian
      Kordian | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

„Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie, Z prochu lud wskrzeszę (...) Z przebudzonych rycerzy zerwę całun zgniły, Wszystkich obwieję nieba polskiego błękitem, (...)” - słowa te wypowiada:
a) Pierwsza Osoba Prologu
b) Druga Osoba Prologu
c) Kordian
d) Trzecia Osoba Prologu
Rozwiązanie

Kordian w młodości:
a) nie ma ojca
b) jest sierotą
c) wychowuje się u wuja
d) ma ojczyma
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Lublinie
b) w Poznaniu
c) we Wrocławiu
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Słowacki w „Kordianie" neguje:
a) zasady dramatu antycznego
b) zasadę jednego miejsca dramatu
c) zasadę trzech jedności
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Rozwiązanie

Żołnierz występujący w utworze ogłuchł od kuli w bitwie pod:
a) Szczekocinami
b) Maciejowicami
c) Ostrołęką
d) Racławicami
Rozwiązanie

Kordian kontempluje twórczość Szekspira:
a) w parku James Parku
b) w Dover
c) w Watykanie
d) na Mont Blanc
Rozwiązanie

Projekt konstytucji dla utworzonego na Kongresie Wiedeńskim Królestwa Polskiego opracował:
a) Chłopicki
b) Lelewel
c) Czartoryski
d) Krukowiecki
Rozwiązanie

Przejmując inicjatywę zamachu na cara Kordian pragnie:
a) stanowiska
b) sławy
c) uznania starszych
d) wolności dla kraju
Rozwiązanie

Kordiana poznajemy jako:
a) piętnastoletniego młodzieńca
b) czternastoletniego młodzieńca
c) trzynastoletniego młodzieńca
d) szesnastoletniego młodzieńca
Rozwiązanie

Mickiewicz w koncepcji mesjanizmu porównał Francję do:
a) Chrystusa
b) Mateusza
c) Piłata
d) Judasza
Rozwiązanie


W „Kordianie” występują elementy charakterystyczne dla:
a) pieśni
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) opowieści
d) bajki
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Czartoryski
b) Śniadecki
c) Krasiński
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

Janek szył buty królewskim:
a) ogarom
b) chartom
c) wyżłom
d) psom myśliwskim
Rozwiązanie

Bajka i opowieści relacjonowane przez Grzegorza mają charakter:
a) paraboliczny
b) tragiczny
c) narracyjny
d) nowatorski
Rozwiązanie

Czarownica czesze włosy i śpiewa o iskrach krzesanych z:
a) polskich szabel
b) diablich kopyt
c) powstańczych działał
d) anielskich włosów
Rozwiązanie

Szatani i Wiedźmy spotykają się:
a) w pieczarze
b) w grocie
c) pod ziemią
d) na Łysej Górze
Rozwiązanie

Przedstawione w „Kordianie” wydarzenia:
a) następują po sobie zgodnie z kalendarzem
b) nie są ułożone chronologicznie
c) rozpoczynają się w 1830 roku
d) nie nawiązują do rzeczywistych wydarzeń
Rozwiązanie

Kordian próbując popełnić samobójstwo:
a) połyka trucizną
b) wiesza się na sośnie
c) skacze z urwiska
d) strzela do siebie
Rozwiązanie

Historyczny Winkelried był:
a) Szwajcarem
b) Austriakiem
c) Belgiem
d) Włochem
Rozwiązanie

Słowacki mesjanistyczny plan, traktował jako:
a) chęć propagowania kosmopolitycznych idei
b) zdradę interesów narodowych
c) hasło - sztandar swojej idei
d) „usypianie” narodowej czujności
Rozwiązanie

Jeden z obłąkanych udaje mitycznego:
a) Atlasa
b) Syzyfa
c) Herkulesa
d) Marsa
Rozwiązanie

Blada postać o uwiędłej twarzy, przywołana przez diabły to:
a) Chłopicki
b) Krukowiecki
c) Lelewel
d) Czartoryski
Rozwiązanie

W Akcie II, w podtytule pojawia się data: 1828 rok
a) 1831 rok
b) 1828 rok
c) 1830 rok
d) 1829 rok
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się we wnętrzu kościoła:
a) św. Jana
b) św. Andrzeja
c) św. Anny
d) św. Piotra i Pawła
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Eugeniusz Kwiatkowski
b) Ignacy Mościcki
c) Józef Beck
d) Józef Piłsudski
Rozwiązanie

Pamiątką po Kordianie - bohaterze ma być m.in.:
a) niebieska chusta
b) złoty medalion
c) złoty sztylet
d) blada róża
Rozwiązanie

Łacińskie słowo „cor” oznacza:
a) górę
b) kordon
c) miłość
d) serce
Rozwiązanie

Pierwsze wystawienie „Kordiana” miało miejsce:
a) w 1900 roku w Teatrze Narodowym
b) w 1894 roku w teatrze paryskim
c) w 1910 roku w teatrze lwowskim
d) w 1899 roku w teatrze krakowskim
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Adamem Czartoryskim
b) Adamem Mickiewiczem
c) Zygmuntem Krasińskim
d) Jędrzejem Śniadeckim
Rozwiązanie

Prototypem Kordiana był:
a) Lambro
b) Konrad
c) Cermo
d) Jan Jakub
Rozwiązanie

Szatani i czarownice gromadzą się ostatniej nocy 1799 roku w:
a) Górach Izerskich
b) Górach Karpackich
c) Górach Stołowych
d) Górach Sowich
Rozwiązanie

„Boże! zdejm z mego serca ............, Daj życiu duszę i cel wyprorokuj...” - uzupełnij cytat:
a) jaskółczy niepokój
b) nietoperzy strach
c) wróbli niepokój
d) sikorczy niepokój
Rozwiązanie

Car przypomina Konstantemu historię z piękną:
a) Polką
b) Francuzką
c) Rosjanką
d) Angielką
Rozwiązanie

Faktyczny spisek koronacyjny miał miejsce w:
a) 1828 roku
b) 1831 roku
c) 1829 roku
d) 1830 roku
Rozwiązanie

Pierwsza Osoba „Prologu” utożsamiana jest z:
a) Mickiewiczem
b) Niemcewiczem
c) Słowackim
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Na placu po skoku Kordiana rozlega się melodia:
a) pieśni żałobnej
b) hymnu rosyjskiego
c) marsza wojskowego
d) Mazurka Dąbrowskiego
Rozwiązanie

Słowa: „Oj, dobrze cesarzowi, że polskie szablice Spią sobie na poduszkach...” wypowiada:
a) Żołnierz
b) Szewc
c) Pierwszy z Ludu
d) Szlachcic
Rozwiązanie

Postać Szewca Słowacki utożsamił z:
a) Kilińskim
b) Skrzyneckim
c) Kościuszką
d) Głowackim
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) geografem
b) profesorem literatury polskiej
c) profesorem lingwistyki
d) historykiem
Rozwiązanie

W podarku dla papieża Kordian ma:
a) szlachecką szablę
b) zdjęcie Kościuszki
c) garść ziemi
d) kielich
Rozwiązanie

„Kordian” powstał w:
a) Paryżu
b) Genewie
c) Londynie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Początkowo autorstwo Kordiana przypisano:
a) Krasińskiemu
b) Mickiewiczowi
c) Czaroryskiemu
d) Norwidowi
Rozwiązanie

Słowacki w momencie wydanie Kordiana miał niespełna:
a) 20 lat
b) 25 lat
c) 22 lata
d) 30 lat
Rozwiązanie

Słowacki:
a) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
b) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
c) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
d) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
Rozwiązanie

Pomysł „wydobywania” z diabelskiego kotła wizerunków polityków - wodzów narodu zaczerpnął Słowacki z:
a) Makbeta
b) Hamleta
c) Fausta
d) Króla Leara
Rozwiązanie

Kordian u drzwi carskiej sypialni mdleje na dźwięk:
a) kroków straży cara
b) kroków księcia Konstantego
c) dzwonów na jutrznię
d) kroków cara
Rozwiązanie

Nowatorstwo konstrukcji „Kordiana” polega na:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nieskrępowanej kompozycji poszczególnych scen
c) łączeniu technik literackich
d) swobodzie operowania czasem
Rozwiązanie

Szewc uważa, że obecność na koronacji cara:
a) może sprowokować wybuch powstania
b) uwłacza narodowej godności
c) jest obowiązkiem każdego mieszkańca Warszawy
d) może przynieść wymierne korzyści
Rozwiązanie

Car podczas koronacji odebrał od kanclerza:
a) miecz
b) berło
c) pierścień
d) koronę
Rozwiązanie

W scenie egzekucji Kordiana podkreślił autor:
a) ludzką chęć zabawy
b) obojętność tłumu
c) upadek morali
d) niechęć ludzi do egzekucji
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) brak środków finansowych
b) nakaz cenzury
c) Mickiewicz i jego negatywna opinia
d) wybuch powstania listopadowego
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Grodzieńszczyźnie
b) na Podolu
c) na Wołyniu
d) na Wileńszczyźnie
Rozwiązanie

Według koncepcji Doktora Bóg pierwszego dnia stworzył:
a) Napoleona
b) Rzym
c) lud Izraela
d) Sokratesa
Rozwiązanie

Buntownik to postać charakterystyczna dla dramatu:
a) symbolicznego
b) antycznego
c) realistycznego
d) romantycznego
Rozwiązanie

Wioletta jest:
a) Włoszką
b) Angielką
c) Francuzką
d) Greczynką
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Genewie
b) Warszawie
c) Paryżu
d) Londynie
Rozwiązanie

Nierozstrzygnięte losy głównego bohatera sugerują:
a) możliwość kontynuacji losów głównego bohatera
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) brak rozstrzygnięcia losów Kordiana
d) otwartą kompozycję utworu
Rozwiązanie

Monolog Kordiana przypomina:
a) Widzenie Ewy
b) Małą Improwizację
c) Wielką Improwizację
d) Widzenie księdza Piotra
Rozwiązanie

„Kordian” ukazał się 24 marca 1834 roku w:
a) Paryżu
b) Warszawie
c) Londynie
d) Genewie
Rozwiązanie

Miłość Kordiana - Laura:
a) jest jego kuzynką
b) jest starsza od niego
c) jest młodsza od niego
d) jest jego rówieśnicą
Rozwiązanie

Kordian urodził się:
a) w 1805 roku
b) w początkach XIX wieku
c) pod koniec XVIII wieku
d) w 1810 roku
Rozwiązanie

Kordian używa stylu poetyckiego nasączonego metaforami:
a) w rozmowie z Laurą
b) na szczycie Mont Blanc
c) w rozmowie z księciem Konstantym
d) w rozmowie z papieżem
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) zastrzelony przez powstańców
b) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
c) rażony piorunem
d) śmiercią naturalną
Rozwiązanie

Podczas spotkania Spiskowych wartownikiem jest:
a) Szyldek
b) Szyldwach
c) Szyld
d) Szylich
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Krasińskiego
b) Towiańskiego
c) Mickiewicza
d) Czartoryskiego
Rozwiązanie

Według Trzeciej Osoby Prologu poezja ma:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) motywować do działania
c) sławić świetność narodu
d) sięgać do tradycji rycerskich
Rozwiązanie

Dziewiętnasty wiek obwieszcza:
a) Astarot
b) Chór Aniołów
c) Mefistofel
d) Gehenna
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) indywidualistycznym
b) genezyjskim
c) towiańskim
d) mistycznym
Rozwiązanie

Słowa: „Patrz, car zabity – we krwi – zabita rodzina – Bo to następstwo zbrodni... lecz nas Bóg ukarze!” wypowiada:
a) Podchorąży
b) Ksiądz
c) Prezes
d) Starzec
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki
a) 39 lat
b) 38 lat
c) 40 lata
d) 41 lat
Rozwiązanie

Kordian idąc do sypialni cara przechodzi kolejno przez sale:
a) rycerską, kolumnową, audiencyjną
b) audiencyjną, kolumnową, rycerską,
c) kolumnową, rycerską, audiencyjną
d) kolumnową, audiencyjną, rycerską
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Paryża
b) Genewy
c) Londynu
d) Berlina
Rozwiązanie

W drodze do carskiej sypialni towarzyszą Kordianowi:
a) Strach i Imaginacja
b) Mit i Tradycja
c) Trwoga i Marzenie
d) Lęk i Pokora
Rozwiązanie

W parku Kordian rozmawia z:
a) zamyślonym mężczyzną
b) przechodniem
c) stróżem
d) dozorcą
Rozwiązanie

Za zbrodnią podczas spotkania spiskowców głosowało:
a) piętnaście osób
b) pięć osób
c) dziesięć osób
d) dwadzieścia osób
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) śmierć matki
b) śmierć ojczyma
c) samobójstwo przyjaciela
d) samobójstwo ukochanej
Rozwiązanie

Maria Janion uważa, że romantyzm spopularyzował mit:
a) buntownika "mimo wszystko"
b) zbawiciela i zbawionego
c) samotnego bojownika o sprawiedliwość dziejową
d) tyrana i tyranobójcy
Rozwiązanie

Grzegorz opisując jeńców wojennych wyróżnia:
a) Wojciecha
b) Kazimierza
c) Władysława
d) Stanisława
Rozwiązanie

W Dover Kordian siedzi na skale nad morzem i czyta:
a) Króla Leara
b) Makbeta
c) Sen nocy letniej
d) Hamleta
Rozwiązanie

Mont Blanc to:
a) Biała Góra
b) Promienista Góra
c) Jasna Góra
d) Przeklęta Góra
Rozwiązanie

Słowa: „Stary – jakby ojciec dzieci, Nie do boju, nie do trudu;” traktują o:
a) Skrzyneckim
b) Chłopickim
c) Lelewelu
d) Niemcewiczu
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) lekarzem
b) urzędnikiem
c) adwokatem
d) wojskowym
Rozwiązanie

Skonstruowane przez Słowackiego imię miało sugerować bohatera:
a) zbuntowanego
b) przepełnionego tęsknotą
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) kierującego się uczuciem
Rozwiązanie

Koncepcja mesjanizmu zakłada:
a) aktywny bunt całego społeczeństwa
b) wzniecanie kolejnych powstań
c) kosmopolityzm
d) poświęcenie za sprawę kraju
Rozwiązanie

Za mało wartościową działalność poetycką gani Słowacki:
a) Niemcewicza
b) Lelewela
c) Czartoryskiego
d) Skrzyneckiego
Rozwiązanie

W zamiarze miały powstać jeszcze:
a) cztery części
b) trzy części
c) Kordian. Spisek koronacyjny miał być jedyny
d) dwie części
Rozwiązanie

Druga Osoba Prologu:
a) jest przychylna wobec koncepcji mickiewiczowskiej
b) zgadza się z poprzednikiem
c) jest neutralna
d) drwi z mowy poprzednika
Rozwiązanie

Lata młodości Kordiana datują się na:
a) początek lat trzydziestych XIX wieku
b) początek lat dwudziestych XIX
c) pierwsze dziesięciolecie XIX wieku
d) ostatnie dziesięciolecie XVIII wieku
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: