Kordian
      Kordian | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Historyczny Winkelried był:
a) Belgiem
b) Włochem
c) Austriakiem
d) Szwajcarem
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) geografem
b) historykiem
c) profesorem lingwistyki
d) profesorem literatury polskiej
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Kordian u drzwi carskiej sypialni mdleje na dźwięk:
a) kroków księcia Konstantego
b) kroków straży cara
c) kroków cara
d) dzwonów na jutrznię
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Eugeniusz Kwiatkowski
b) Ignacy Mościcki
c) Józef Beck
d) Józef Piłsudski
Rozwiązanie

Skonstruowane przez Słowackiego imię miało sugerować bohatera:
a) kierującego się uczuciem
b) zbuntowanego
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) przepełnionego tęsknotą
Rozwiązanie

Pierwsze wystawienie „Kordiana” miało miejsce:
a) w 1900 roku w Teatrze Narodowym
b) w 1894 roku w teatrze paryskim
c) w 1899 roku w teatrze krakowskim
d) w 1910 roku w teatrze lwowskim
Rozwiązanie

Maria Janion uważa, że romantyzm spopularyzował mit:
a) samotnego bojownika o sprawiedliwość dziejową
b) zbawiciela i zbawionego
c) buntownika "mimo wszystko"
d) tyrana i tyranobójcy
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Warszawie
b) Londynie
c) Genewie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Pomysł „wydobywania” z diabelskiego kotła wizerunków polityków - wodzów narodu zaczerpnął Słowacki z:
a) Króla Leara
b) Fausta
c) Hamleta
d) Makbeta
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
b) rażony piorunem
c) śmiercią naturalną
d) zastrzelony przez powstańców
Rozwiązanie


W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Towiańskiego
b) Krasińskiego
c) Mickiewicza
d) Czartoryskiego
Rozwiązanie

Podczas spotkania Spiskowych wartownikiem jest:
a) Szyld
b) Szyldek
c) Szyldwach
d) Szylich
Rozwiązanie

Przedstawione w „Kordianie” wydarzenia:
a) nie są ułożone chronologicznie
b) następują po sobie zgodnie z kalendarzem
c) rozpoczynają się w 1830 roku
d) nie nawiązują do rzeczywistych wydarzeń
Rozwiązanie

Buntownik to postać charakterystyczna dla dramatu:
a) symbolicznego
b) antycznego
c) realistycznego
d) romantycznego
Rozwiązanie

Słowacki w „Kordianie" neguje:
a) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
b) zasadę jednego miejsca dramatu
c) zasady dramatu antycznego
d) zasadę trzech jedności
Rozwiązanie

W Dover Kordian siedzi na skale nad morzem i czyta:
a) Hamleta
b) Makbeta
c) Króla Leara
d) Sen nocy letniej
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Wileńszczyźnie
b) na Grodzieńszczyźnie
c) na Wołyniu
d) na Podolu
Rozwiązanie

Szatani i czarownice gromadzą się ostatniej nocy 1799 roku w:
a) Górach Karpackich
b) Górach Stołowych
c) Górach Izerskich
d) Górach Sowich
Rozwiązanie

W Akcie II, w podtytule pojawia się data: 1828 rok
a) 1831 rok
b) 1828 rok
c) 1829 rok
d) 1830 rok
Rozwiązanie

Słowacki w momencie wydanie Kordiana miał niespełna:
a) 30 lat
b) 22 lata
c) 20 lat
d) 25 lat
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
W „Kordianie” występują elementy charakterystyczne dla:
a) opowieści
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) pieśni
d) bajki
Rozwiązanie

Bajka i opowieści relacjonowane przez Grzegorza mają charakter:
a) tragiczny
b) paraboliczny
c) nowatorski
d) narracyjny
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Berlina
b) Londynu
c) Genewy
d) Paryża
Rozwiązanie

Mickiewicz w koncepcji mesjanizmu porównał Francję do:
a) Mateusza
b) Piłata
c) Chrystusa
d) Judasza
Rozwiązanie

W podarku dla papieża Kordian ma:
a) szlachecką szablę
b) kielich
c) garść ziemi
d) zdjęcie Kościuszki
Rozwiązanie

Kordian idąc do sypialni cara przechodzi kolejno przez sale:
a) audiencyjną, kolumnową, rycerską,
b) kolumnową, audiencyjną, rycerską
c) rycerską, kolumnową, audiencyjną
d) kolumnową, rycerską, audiencyjną
Rozwiązanie

Druga Osoba Prologu:
a) zgadza się z poprzednikiem
b) jest przychylna wobec koncepcji mickiewiczowskiej
c) jest neutralna
d) drwi z mowy poprzednika
Rozwiązanie

Według koncepcji Doktora Bóg pierwszego dnia stworzył:
a) Rzym
b) lud Izraela
c) Napoleona
d) Sokratesa
Rozwiązanie

Kordian próbując popełnić samobójstwo:
a) strzela do siebie
b) wiesza się na sośnie
c) połyka trucizną
d) skacze z urwiska
Rozwiązanie

Słowacki:
a) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
b) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
c) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
d) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Zygmuntem Krasińskim
b) Adamem Mickiewiczem
c) Adamem Czartoryskim
d) Jędrzejem Śniadeckim
Rozwiązanie

Grzegorz opisując jeńców wojennych wyróżnia:
a) Władysława
b) Wojciecha
c) Stanisława
d) Kazimierza
Rozwiązanie

Mont Blanc to:
a) Jasna Góra
b) Promienista Góra
c) Biała Góra
d) Przeklęta Góra
Rozwiązanie

Pamiątką po Kordianie - bohaterze ma być m.in.:
a) niebieska chusta
b) złoty medalion
c) blada róża
d) złoty sztylet
Rozwiązanie

W drodze do carskiej sypialni towarzyszą Kordianowi:
a) Mit i Tradycja
b) Lęk i Pokora
c) Trwoga i Marzenie
d) Strach i Imaginacja
Rozwiązanie

Lata młodości Kordiana datują się na:
a) początek lat dwudziestych XIX
b) ostatnie dziesięciolecie XVIII wieku
c) pierwsze dziesięciolecie XIX wieku
d) początek lat trzydziestych XIX wieku
Rozwiązanie

Kordian w młodości:
a) wychowuje się u wuja
b) jest sierotą
c) ma ojczyma
d) nie ma ojca
Rozwiązanie

Przejmując inicjatywę zamachu na cara Kordian pragnie:
a) sławy
b) stanowiska
c) wolności dla kraju
d) uznania starszych
Rozwiązanie

„Kordian” powstał w:
a) Genewie
b) Londynie
c) Warszawie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Wioletta jest:
a) Angielką
b) Włoszką
c) Francuzką
d) Greczynką
Rozwiązanie

Słowacki mesjanistyczny plan, traktował jako:
a) „usypianie” narodowej czujności
b) zdradę interesów narodowych
c) hasło - sztandar swojej idei
d) chęć propagowania kosmopolitycznych idei
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się we wnętrzu kościoła:
a) św. Jana
b) św. Andrzeja
c) św. Anny
d) św. Piotra i Pawła
Rozwiązanie

Za zbrodnią podczas spotkania spiskowców głosowało:
a) piętnaście osób
b) dwadzieścia osób
c) pięć osób
d) dziesięć osób
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) genezyjskim
b) towiańskim
c) indywidualistycznym
d) mistycznym
Rozwiązanie

Janek szył buty królewskim:
a) ogarom
b) wyżłom
c) psom myśliwskim
d) chartom
Rozwiązanie

Nierozstrzygnięte losy głównego bohatera sugerują:
a) brak rozstrzygnięcia losów Kordiana
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) otwartą kompozycję utworu
d) możliwość kontynuacji losów głównego bohatera
Rozwiązanie

Szewc uważa, że obecność na koronacji cara:
a) uwłacza narodowej godności
b) może przynieść wymierne korzyści
c) może sprowokować wybuch powstania
d) jest obowiązkiem każdego mieszkańca Warszawy
Rozwiązanie

Czarownica czesze włosy i śpiewa o iskrach krzesanych z:
a) polskich szabel
b) diablich kopyt
c) anielskich włosów
d) powstańczych działał
Rozwiązanie

Kordian kontempluje twórczość Szekspira:
a) w Watykanie
b) w Dover
c) w parku James Parku
d) na Mont Blanc
Rozwiązanie

Za mało wartościową działalność poetycką gani Słowacki:
a) Niemcewicza
b) Lelewela
c) Czartoryskiego
d) Skrzyneckiego
Rozwiązanie

Pierwsza Osoba „Prologu” utożsamiana jest z:
a) Słowackim
b) Niemcewiczem
c) Krasińskim
d) Mickiewiczem
Rozwiązanie

Jeden z obłąkanych udaje mitycznego:
a) Marsa
b) Atlasa
c) Syzyfa
d) Herkulesa
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Krasiński
b) Czartoryski
c) Śniadecki
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

Słowa: „Stary – jakby ojciec dzieci, Nie do boju, nie do trudu;” traktują o:
a) Niemcewiczu
b) Skrzyneckim
c) Lelewelu
d) Chłopickim
Rozwiązanie

Słowa: „Patrz, car zabity – we krwi – zabita rodzina – Bo to następstwo zbrodni... lecz nas Bóg ukarze!” wypowiada:
a) Ksiądz
b) Starzec
c) Prezes
d) Podchorąży
Rozwiązanie

Projekt konstytucji dla utworzonego na Kongresie Wiedeńskim Królestwa Polskiego opracował:
a) Chłopicki
b) Krukowiecki
c) Czartoryski
d) Lelewel
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki
a) 40 lata
b) 41 lat
c) 38 lat
d) 39 lat
Rozwiązanie

Dziewiętnasty wiek obwieszcza:
a) Chór Aniołów
b) Mefistofel
c) Gehenna
d) Astarot
Rozwiązanie

Kordian urodził się:
a) pod koniec XVIII wieku
b) w 1810 roku
c) w początkach XIX wieku
d) w 1805 roku
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) samobójstwo przyjaciela
b) samobójstwo ukochanej
c) śmierć matki
d) śmierć ojczyma
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) brak środków finansowych
b) nakaz cenzury
c) Mickiewicz i jego negatywna opinia
d) wybuch powstania listopadowego
Rozwiązanie

Prototypem Kordiana był:
a) Jan Jakub
b) Lambro
c) Cermo
d) Konrad
Rozwiązanie

Blada postać o uwiędłej twarzy, przywołana przez diabły to:
a) Chłopicki
b) Krukowiecki
c) Czartoryski
d) Lelewel
Rozwiązanie

W scenie egzekucji Kordiana podkreślił autor:
a) ludzką chęć zabawy
b) obojętność tłumu
c) niechęć ludzi do egzekucji
d) upadek morali
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) we Wrocławiu
b) w Poznaniu
c) w Lublinie
d) w Warszawie
Rozwiązanie

„Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie, Z prochu lud wskrzeszę (...) Z przebudzonych rycerzy zerwę całun zgniły, Wszystkich obwieję nieba polskiego błękitem, (...)” - słowa te wypowiada:
a) Druga Osoba Prologu
b) Kordian
c) Pierwsza Osoba Prologu
d) Trzecia Osoba Prologu
Rozwiązanie

Car podczas koronacji odebrał od kanclerza:
a) berło
b) pierścień
c) miecz
d) koronę
Rozwiązanie

Łacińskie słowo „cor” oznacza:
a) górę
b) miłość
c) kordon
d) serce
Rozwiązanie

Początkowo autorstwo Kordiana przypisano:
a) Norwidowi
b) Krasińskiemu
c) Mickiewiczowi
d) Czaroryskiemu
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) lekarzem
b) adwokatem
c) urzędnikiem
d) wojskowym
Rozwiązanie

Postać Szewca Słowacki utożsamił z:
a) Kilińskim
b) Głowackim
c) Skrzyneckim
d) Kościuszką
Rozwiązanie

Żołnierz występujący w utworze ogłuchł od kuli w bitwie pod:
a) Ostrołęką
b) Szczekocinami
c) Maciejowicami
d) Racławicami
Rozwiązanie

W zamiarze miały powstać jeszcze:
a) cztery części
b) Kordian. Spisek koronacyjny miał być jedyny
c) dwie części
d) trzy części
Rozwiązanie

„Kordian” ukazał się 24 marca 1834 roku w:
a) Genewie
b) Londynie
c) Paryżu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Kordiana poznajemy jako:
a) trzynastoletniego młodzieńca
b) piętnastoletniego młodzieńca
c) szesnastoletniego młodzieńca
d) czternastoletniego młodzieńca
Rozwiązanie

Według Trzeciej Osoby Prologu poezja ma:
a) motywować do działania
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) sięgać do tradycji rycerskich
d) sławić świetność narodu
Rozwiązanie

Nowatorstwo konstrukcji „Kordiana” polega na:
a) nieskrępowanej kompozycji poszczególnych scen
b) swobodzie operowania czasem
c) łączeniu technik literackich
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Na placu po skoku Kordiana rozlega się melodia:
a) Mazurka Dąbrowskiego
b) marsza wojskowego
c) hymnu rosyjskiego
d) pieśni żałobnej
Rozwiązanie

Szatani i Wiedźmy spotykają się:
a) w grocie
b) na Łysej Górze
c) w pieczarze
d) pod ziemią
Rozwiązanie

„Boże! zdejm z mego serca ............, Daj życiu duszę i cel wyprorokuj...” - uzupełnij cytat:
a) sikorczy niepokój
b) wróbli niepokój
c) nietoperzy strach
d) jaskółczy niepokój
Rozwiązanie

Kordian używa stylu poetyckiego nasączonego metaforami:
a) w rozmowie z księciem Konstantym
b) w rozmowie z Laurą
c) w rozmowie z papieżem
d) na szczycie Mont Blanc
Rozwiązanie

W parku Kordian rozmawia z:
a) stróżem
b) przechodniem
c) dozorcą
d) zamyślonym mężczyzną
Rozwiązanie

Monolog Kordiana przypomina:
a) Widzenie księdza Piotra
b) Wielką Improwizację
c) Małą Improwizację
d) Widzenie Ewy
Rozwiązanie

Miłość Kordiana - Laura:
a) jest jego rówieśnicą
b) jest starsza od niego
c) jest jego kuzynką
d) jest młodsza od niego
Rozwiązanie

Car przypomina Konstantemu historię z piękną:
a) Francuzką
b) Polką
c) Rosjanką
d) Angielką
Rozwiązanie

Słowa: „Oj, dobrze cesarzowi, że polskie szablice Spią sobie na poduszkach...” wypowiada:
a) Pierwszy z Ludu
b) Szewc
c) Żołnierz
d) Szlachcic
Rozwiązanie

Faktyczny spisek koronacyjny miał miejsce w:
a) 1829 roku
b) 1831 roku
c) 1828 roku
d) 1830 roku
Rozwiązanie

Koncepcja mesjanizmu zakłada:
a) poświęcenie za sprawę kraju
b) kosmopolityzm
c) aktywny bunt całego społeczeństwa
d) wzniecanie kolejnych powstań
Rozwiązanie

Tagi: