Kordian | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Prototypem Kordiana był:
a) Cermo
b) Konrad
c) Lambro
d) Jan Jakub
Rozwiązanie

Lata młodości Kordiana datują się na:
a) początek lat trzydziestych XIX wieku
b) początek lat dwudziestych XIX
c) pierwsze dziesięciolecie XIX wieku
d) ostatnie dziesięciolecie XVIII wieku
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

„Boże! zdejm z mego serca ............, Daj życiu duszę i cel wyprorokuj...” - uzupełnij cytat:
a) sikorczy niepokój
b) nietoperzy strach
c) wróbli niepokój
d) jaskółczy niepokój
Rozwiązanie

„Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie, Z prochu lud wskrzeszę (...) Z przebudzonych rycerzy zerwę całun zgniły, Wszystkich obwieję nieba polskiego błękitem, (...)” - słowa te wypowiada:
a) Pierwsza Osoba Prologu
b) Trzecia Osoba Prologu
c) Kordian
d) Druga Osoba Prologu
Rozwiązanie

Pomysł „wydobywania” z diabelskiego kotła wizerunków polityków - wodzów narodu zaczerpnął Słowacki z:
a) Hamleta
b) Makbeta
c) Fausta
d) Króla Leara
Rozwiązanie

Szatani i czarownice gromadzą się ostatniej nocy 1799 roku w:
a) Górach Stołowych
b) Górach Izerskich
c) Górach Sowich
d) Górach Karpackich
Rozwiązanie

Buntownik to postać charakterystyczna dla dramatu:
a) realistycznego
b) antycznego
c) symbolicznego
d) romantycznego
Rozwiązanie

Słowa: „Oj, dobrze cesarzowi, że polskie szablice Spią sobie na poduszkach...” wypowiada:
a) Żołnierz
b) Szlachcic
c) Szewc
d) Pierwszy z Ludu
Rozwiązanie

Miłość Kordiana - Laura:
a) jest starsza od niego
b) jest jego rówieśnicą
c) jest młodsza od niego
d) jest jego kuzynką
Rozwiązanie

Kordian w młodości:
a) nie ma ojca
b) jest sierotą
c) ma ojczyma
d) wychowuje się u wuja
Rozwiązanie


Według koncepcji Doktora Bóg pierwszego dnia stworzył:
a) Napoleona
b) Sokratesa
c) lud Izraela
d) Rzym
Rozwiązanie

Janek szył buty królewskim:
a) chartom
b) ogarom
c) psom myśliwskim
d) wyżłom
Rozwiązanie

W zamiarze miały powstać jeszcze:
a) dwie części
b) cztery części
c) trzy części
d) Kordian. Spisek koronacyjny miał być jedyny
Rozwiązanie

Projekt konstytucji dla utworzonego na Kongresie Wiedeńskim Królestwa Polskiego opracował:
a) Czartoryski
b) Krukowiecki
c) Lelewel
d) Chłopicki
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Londynie
b) Warszawie
c) Paryżu
d) Genewie
Rozwiązanie

Łacińskie słowo „cor” oznacza:
a) górę
b) kordon
c) serce
d) miłość
Rozwiązanie

„Kordian” powstał w:
a) Londynie
b) Warszawie
c) Genewie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Słowacki:
a) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
b) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
c) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
d) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) rażony piorunem
b) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
c) śmiercią naturalną
d) zastrzelony przez powstańców
Rozwiązanie

Historyczny Winkelried był:
a) Szwajcarem
b) Belgiem
c) Austriakiem
d) Włochem
Rozwiązanie


Pierwsze wystawienie „Kordiana” miało miejsce:
a) w 1900 roku w Teatrze Narodowym
b) w 1899 roku w teatrze krakowskim
c) w 1894 roku w teatrze paryskim
d) w 1910 roku w teatrze lwowskim
Rozwiązanie

Car podczas koronacji odebrał od kanclerza:
a) pierścień
b) miecz
c) koronę
d) berło
Rozwiązanie

Czarownica czesze włosy i śpiewa o iskrach krzesanych z:
a) diablich kopyt
b) anielskich włosów
c) polskich szabel
d) powstańczych działał
Rozwiązanie

Słowacki w „Kordianie" neguje:
a) zasady dramatu antycznego
b) zasadę trzech jedności
c) zasadę jednego miejsca dramatu
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Rozwiązanie

Nowatorstwo konstrukcji „Kordiana” polega na:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nieskrępowanej kompozycji poszczególnych scen
c) łączeniu technik literackich
d) swobodzie operowania czasem
Rozwiązanie

„Kordian” ukazał się 24 marca 1834 roku w:
a) Genewie
b) Londynie
c) Paryżu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Dziewiętnasty wiek obwieszcza:
a) Mefistofel
b) Gehenna
c) Chór Aniołów
d) Astarot
Rozwiązanie

Druga Osoba Prologu:
a) drwi z mowy poprzednika
b) zgadza się z poprzednikiem
c) jest neutralna
d) jest przychylna wobec koncepcji mickiewiczowskiej
Rozwiązanie

W „Kordianie” występują elementy charakterystyczne dla:
a) bajki
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) opowieści
d) pieśni
Rozwiązanie

Według Trzeciej Osoby Prologu poezja ma:
a) motywować do działania
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) sławić świetność narodu
d) sięgać do tradycji rycerskich
Rozwiązanie

Słowa: „Patrz, car zabity – we krwi – zabita rodzina – Bo to następstwo zbrodni... lecz nas Bóg ukarze!” wypowiada:
a) Podchorąży
b) Prezes
c) Ksiądz
d) Starzec
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Adamem Mickiewiczem
b) Zygmuntem Krasińskim
c) Adamem Czartoryskim
d) Jędrzejem Śniadeckim
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Grodzieńszczyźnie
b) na Podolu
c) na Wileńszczyźnie
d) na Wołyniu
Rozwiązanie

Podczas spotkania Spiskowych wartownikiem jest:
a) Szylich
b) Szyld
c) Szyldek
d) Szyldwach
Rozwiązanie

Nierozstrzygnięte losy głównego bohatera sugerują:
a) otwartą kompozycję utworu
b) możliwość kontynuacji losów głównego bohatera
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) brak rozstrzygnięcia losów Kordiana
Rozwiązanie

Kordian u drzwi carskiej sypialni mdleje na dźwięk:
a) dzwonów na jutrznię
b) kroków straży cara
c) kroków cara
d) kroków księcia Konstantego
Rozwiązanie

Postać Szewca Słowacki utożsamił z:
a) Kościuszką
b) Kilińskim
c) Głowackim
d) Skrzyneckim
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) lekarzem
b) wojskowym
c) adwokatem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Kordian próbując popełnić samobójstwo:
a) skacze z urwiska
b) wiesza się na sośnie
c) strzela do siebie
d) połyka trucizną
Rozwiązanie

W scenie egzekucji Kordiana podkreślił autor:
a) obojętność tłumu
b) niechęć ludzi do egzekucji
c) ludzką chęć zabawy
d) upadek morali
Rozwiązanie

Słowacki w momencie wydanie Kordiana miał niespełna:
a) 25 lat
b) 20 lat
c) 22 lata
d) 30 lat
Rozwiązanie

Maria Janion uważa, że romantyzm spopularyzował mit:
a) buntownika "mimo wszystko"
b) tyrana i tyranobójcy
c) zbawiciela i zbawionego
d) samotnego bojownika o sprawiedliwość dziejową
Rozwiązanie

Słowacki mesjanistyczny plan, traktował jako:
a) hasło - sztandar swojej idei
b) chęć propagowania kosmopolitycznych idei
c) zdradę interesów narodowych
d) „usypianie” narodowej czujności
Rozwiązanie

Pamiątką po Kordianie - bohaterze ma być m.in.:
a) złoty medalion
b) niebieska chusta
c) blada róża
d) złoty sztylet
Rozwiązanie

W drodze do carskiej sypialni towarzyszą Kordianowi:
a) Mit i Tradycja
b) Trwoga i Marzenie
c) Strach i Imaginacja
d) Lęk i Pokora
Rozwiązanie

W podarku dla papieża Kordian ma:
a) szlachecką szablę
b) garść ziemi
c) kielich
d) zdjęcie Kościuszki
Rozwiązanie

Wioletta jest:
a) Greczynką
b) Angielką
c) Włoszką
d) Francuzką
Rozwiązanie

Początkowo autorstwo Kordiana przypisano:
a) Norwidowi
b) Mickiewiczowi
c) Krasińskiemu
d) Czaroryskiemu
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) geografem
b) historykiem
c) profesorem literatury polskiej
d) profesorem lingwistyki
Rozwiązanie

Skonstruowane przez Słowackiego imię miało sugerować bohatera:
a) kierującego się uczuciem
b) przepełnionego tęsknotą
c) zbuntowanego
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Na placu po skoku Kordiana rozlega się melodia:
a) marsza wojskowego
b) hymnu rosyjskiego
c) pieśni żałobnej
d) Mazurka Dąbrowskiego
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) śmierć ojczyma
b) samobójstwo przyjaciela
c) śmierć matki
d) samobójstwo ukochanej
Rozwiązanie

Za zbrodnią podczas spotkania spiskowców głosowało:
a) pięć osób
b) dwadzieścia osób
c) piętnaście osób
d) dziesięć osób
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się we wnętrzu kościoła:
a) św. Piotra i Pawła
b) św. Jana
c) św. Anny
d) św. Andrzeja
Rozwiązanie

Żołnierz występujący w utworze ogłuchł od kuli w bitwie pod:
a) Szczekocinami
b) Racławicami
c) Maciejowicami
d) Ostrołęką
Rozwiązanie

Kordian urodził się:
a) w 1810 roku
b) w 1805 roku
c) pod koniec XVIII wieku
d) w początkach XIX wieku
Rozwiązanie

Mont Blanc to:
a) Biała Góra
b) Jasna Góra
c) Przeklęta Góra
d) Promienista Góra
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Eugeniusz Kwiatkowski
b) Józef Piłsudski
c) Ignacy Mościcki
d) Józef Beck
Rozwiązanie

W parku Kordian rozmawia z:
a) przechodniem
b) zamyślonym mężczyzną
c) dozorcą
d) stróżem
Rozwiązanie

Kordiana poznajemy jako:
a) szesnastoletniego młodzieńca
b) czternastoletniego młodzieńca
c) piętnastoletniego młodzieńca
d) trzynastoletniego młodzieńca
Rozwiązanie

Grzegorz opisując jeńców wojennych wyróżnia:
a) Kazimierza
b) Władysława
c) Wojciecha
d) Stanisława
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Londynu
b) Berlina
c) Paryża
d) Genewy
Rozwiązanie

Szewc uważa, że obecność na koronacji cara:
a) może przynieść wymierne korzyści
b) uwłacza narodowej godności
c) jest obowiązkiem każdego mieszkańca Warszawy
d) może sprowokować wybuch powstania
Rozwiązanie

Mickiewicz w koncepcji mesjanizmu porównał Francję do:
a) Piłata
b) Mateusza
c) Judasza
d) Chrystusa
Rozwiązanie

Jeden z obłąkanych udaje mitycznego:
a) Herkulesa
b) Atlasa
c) Marsa
d) Syzyfa
Rozwiązanie

Za mało wartościową działalność poetycką gani Słowacki:
a) Czartoryskiego
b) Niemcewicza
c) Lelewela
d) Skrzyneckiego
Rozwiązanie

Koncepcja mesjanizmu zakłada:
a) aktywny bunt całego społeczeństwa
b) kosmopolityzm
c) wzniecanie kolejnych powstań
d) poświęcenie za sprawę kraju
Rozwiązanie

Przejmując inicjatywę zamachu na cara Kordian pragnie:
a) stanowiska
b) wolności dla kraju
c) uznania starszych
d) sławy
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) towiańskim
b) genezyjskim
c) indywidualistycznym
d) mistycznym
Rozwiązanie

Przedstawione w „Kordianie” wydarzenia:
a) następują po sobie zgodnie z kalendarzem
b) nie są ułożone chronologicznie
c) rozpoczynają się w 1830 roku
d) nie nawiązują do rzeczywistych wydarzeń
Rozwiązanie

Słowa: „Stary – jakby ojciec dzieci, Nie do boju, nie do trudu;” traktują o:
a) Niemcewiczu
b) Lelewelu
c) Skrzyneckim
d) Chłopickim
Rozwiązanie

W Akcie II, w podtytule pojawia się data: 1828 rok
a) 1828 rok
b) 1831 rok
c) 1830 rok
d) 1829 rok
Rozwiązanie

Bajka i opowieści relacjonowane przez Grzegorza mają charakter:
a) nowatorski
b) paraboliczny
c) tragiczny
d) narracyjny
Rozwiązanie

Kordian używa stylu poetyckiego nasączonego metaforami:
a) w rozmowie z papieżem
b) na szczycie Mont Blanc
c) w rozmowie z księciem Konstantym
d) w rozmowie z Laurą
Rozwiązanie

Faktyczny spisek koronacyjny miał miejsce w:
a) 1831 roku
b) 1829 roku
c) 1830 roku
d) 1828 roku
Rozwiązanie

Szatani i Wiedźmy spotykają się:
a) pod ziemią
b) w grocie
c) w pieczarze
d) na Łysej Górze
Rozwiązanie

Kordian idąc do sypialni cara przechodzi kolejno przez sale:
a) audiencyjną, kolumnową, rycerską,
b) kolumnową, audiencyjną, rycerską
c) kolumnową, rycerską, audiencyjną
d) rycerską, kolumnową, audiencyjną
Rozwiązanie

Monolog Kordiana przypomina:
a) Wielką Improwizację
b) Widzenie księdza Piotra
c) Widzenie Ewy
d) Małą Improwizację
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) wybuch powstania listopadowego
b) nakaz cenzury
c) brak środków finansowych
d) Mickiewicz i jego negatywna opinia
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Krasiński
b) Czartoryski
c) Śniadecki
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

Car przypomina Konstantemu historię z piękną:
a) Francuzką
b) Angielką
c) Polką
d) Rosjanką
Rozwiązanie

Blada postać o uwiędłej twarzy, przywołana przez diabły to:
a) Chłopicki
b) Czartoryski
c) Krukowiecki
d) Lelewel
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Towiańskiego
b) Krasińskiego
c) Czartoryskiego
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Pierwsza Osoba „Prologu” utożsamiana jest z:
a) Niemcewiczem
b) Krasińskim
c) Mickiewiczem
d) Słowackim
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Warszawie
b) we Wrocławiu
c) w Lublinie
d) w Poznaniu
Rozwiązanie

W Dover Kordian siedzi na skale nad morzem i czyta:
a) Makbeta
b) Króla Leara
c) Sen nocy letniej
d) Hamleta
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki
a) 38 lat
b) 39 lat
c) 41 lat
d) 40 lata
Rozwiązanie

Kordian kontempluje twórczość Szekspira:
a) w Dover
b) na Mont Blanc
c) w parku James Parku
d) w Watykanie
Rozwiązanie

Tagi: