Kordian
      Kordian | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Śniadecki
b) Krasiński
c) Mickiewicz
d) Czartoryski
Rozwiązanie

Kordian w młodości:
a) ma ojczyma
b) nie ma ojca
c) jest sierotą
d) wychowuje się u wuja
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) towiańskim
b) mistycznym
c) indywidualistycznym
d) genezyjskim
Rozwiązanie

„Kordian” powstał w:
a) Warszawie
b) Londynie
c) Genewie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Koncepcja mesjanizmu zakłada:
a) aktywny bunt całego społeczeństwa
b) poświęcenie za sprawę kraju
c) wzniecanie kolejnych powstań
d) kosmopolityzm
Rozwiązanie

Blada postać o uwiędłej twarzy, przywołana przez diabły to:
a) Lelewel
b) Krukowiecki
c) Czartoryski
d) Chłopicki
Rozwiązanie

W parku Kordian rozmawia z:
a) stróżem
b) zamyślonym mężczyzną
c) przechodniem
d) dozorcą
Rozwiązanie

Lata młodości Kordiana datują się na:
a) początek lat dwudziestych XIX
b) ostatnie dziesięciolecie XVIII wieku
c) początek lat trzydziestych XIX wieku
d) pierwsze dziesięciolecie XIX wieku
Rozwiązanie

Projekt konstytucji dla utworzonego na Kongresie Wiedeńskim Królestwa Polskiego opracował:
a) Chłopicki
b) Czartoryski
c) Lelewel
d) Krukowiecki
Rozwiązanie

Skonstruowane przez Słowackiego imię miało sugerować bohatera:
a) kierującego się uczuciem
b) przepełnionego tęsknotą
c) zbuntowanego
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie


W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Genewy
b) Londynu
c) Paryża
d) Berlina
Rozwiązanie

Szewc uważa, że obecność na koronacji cara:
a) uwłacza narodowej godności
b) może sprowokować wybuch powstania
c) może przynieść wymierne korzyści
d) jest obowiązkiem każdego mieszkańca Warszawy
Rozwiązanie

Czarownica czesze włosy i śpiewa o iskrach krzesanych z:
a) powstańczych działał
b) anielskich włosów
c) polskich szabel
d) diablich kopyt
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Czartoryskiego
b) Krasińskiego
c) Mickiewicza
d) Towiańskiego
Rozwiązanie

„Kordian” ukazał się 24 marca 1834 roku w:
a) Warszawie
b) Paryżu
c) Genewie
d) Londynie
Rozwiązanie

Słowacki w momencie wydanie Kordiana miał niespełna:
a) 22 lata
b) 25 lat
c) 20 lat
d) 30 lat
Rozwiązanie

Łacińskie słowo „cor” oznacza:
a) miłość
b) kordon
c) górę
d) serce
Rozwiązanie

Mont Blanc to:
a) Przeklęta Góra
b) Biała Góra
c) Promienista Góra
d) Jasna Góra
Rozwiązanie

W Dover Kordian siedzi na skale nad morzem i czyta:
a) Hamleta
b) Sen nocy letniej
c) Króla Leara
d) Makbeta
Rozwiązanie

Kordian idąc do sypialni cara przechodzi kolejno przez sale:
a) kolumnową, audiencyjną, rycerską
b) audiencyjną, kolumnową, rycerską,
c) kolumnową, rycerską, audiencyjną
d) rycerską, kolumnową, audiencyjną
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Kordian u drzwi carskiej sypialni mdleje na dźwięk:
a) dzwonów na jutrznię
b) kroków straży cara
c) kroków księcia Konstantego
d) kroków cara
Rozwiązanie

W zamiarze miały powstać jeszcze:
a) Kordian. Spisek koronacyjny miał być jedyny
b) trzy części
c) cztery części
d) dwie części
Rozwiązanie

Pomysł „wydobywania” z diabelskiego kotła wizerunków polityków - wodzów narodu zaczerpnął Słowacki z:
a) Króla Leara
b) Makbeta
c) Fausta
d) Hamleta
Rozwiązanie

Słowa: „Patrz, car zabity – we krwi – zabita rodzina – Bo to następstwo zbrodni... lecz nas Bóg ukarze!” wypowiada:
a) Prezes
b) Podchorąży
c) Starzec
d) Ksiądz
Rozwiązanie

Żołnierz występujący w utworze ogłuchł od kuli w bitwie pod:
a) Racławicami
b) Ostrołęką
c) Szczekocinami
d) Maciejowicami
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki
a) 39 lat
b) 38 lat
c) 40 lata
d) 41 lat
Rozwiązanie

Kordian używa stylu poetyckiego nasączonego metaforami:
a) w rozmowie z księciem Konstantym
b) w rozmowie z Laurą
c) na szczycie Mont Blanc
d) w rozmowie z papieżem
Rozwiązanie

Grzegorz opisując jeńców wojennych wyróżnia:
a) Wojciecha
b) Stanisława
c) Kazimierza
d) Władysława
Rozwiązanie

Słowacki:
a) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
b) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
c) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
d) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
Rozwiązanie

Car przypomina Konstantemu historię z piękną:
a) Francuzką
b) Polką
c) Angielką
d) Rosjanką
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Paryżu
b) Londynie
c) Warszawie
d) Genewie
Rozwiązanie

Początkowo autorstwo Kordiana przypisano:
a) Norwidowi
b) Czaroryskiemu
c) Mickiewiczowi
d) Krasińskiemu
Rozwiązanie

W „Kordianie” występują elementy charakterystyczne dla:
a) bajki
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) opowieści
d) pieśni
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Poznaniu
b) w Lublinie
c) we Wrocławiu
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) geografem
b) historykiem
c) profesorem literatury polskiej
d) profesorem lingwistyki
Rozwiązanie

Kordian próbując popełnić samobójstwo:
a) połyka trucizną
b) strzela do siebie
c) wiesza się na sośnie
d) skacze z urwiska
Rozwiązanie

Kordian urodził się:
a) w początkach XIX wieku
b) pod koniec XVIII wieku
c) w 1805 roku
d) w 1810 roku
Rozwiązanie

Janek szył buty królewskim:
a) chartom
b) wyżłom
c) psom myśliwskim
d) ogarom
Rozwiązanie

W scenie egzekucji Kordiana podkreślił autor:
a) obojętność tłumu
b) niechęć ludzi do egzekucji
c) upadek morali
d) ludzką chęć zabawy
Rozwiązanie

„Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie, Z prochu lud wskrzeszę (...) Z przebudzonych rycerzy zerwę całun zgniły, Wszystkich obwieję nieba polskiego błękitem, (...)” - słowa te wypowiada:
a) Trzecia Osoba Prologu
b) Kordian
c) Pierwsza Osoba Prologu
d) Druga Osoba Prologu
Rozwiązanie

Buntownik to postać charakterystyczna dla dramatu:
a) antycznego
b) realistycznego
c) romantycznego
d) symbolicznego
Rozwiązanie

W drodze do carskiej sypialni towarzyszą Kordianowi:
a) Strach i Imaginacja
b) Lęk i Pokora
c) Mit i Tradycja
d) Trwoga i Marzenie
Rozwiązanie

Jeden z obłąkanych udaje mitycznego:
a) Atlasa
b) Syzyfa
c) Herkulesa
d) Marsa
Rozwiązanie

Dziewiętnasty wiek obwieszcza:
a) Astarot
b) Chór Aniołów
c) Gehenna
d) Mefistofel
Rozwiązanie

Faktyczny spisek koronacyjny miał miejsce w:
a) 1831 roku
b) 1829 roku
c) 1828 roku
d) 1830 roku
Rozwiązanie

Przedstawione w „Kordianie” wydarzenia:
a) nie są ułożone chronologicznie
b) rozpoczynają się w 1830 roku
c) następują po sobie zgodnie z kalendarzem
d) nie nawiązują do rzeczywistych wydarzeń
Rozwiązanie

„Boże! zdejm z mego serca ............, Daj życiu duszę i cel wyprorokuj...” - uzupełnij cytat:
a) sikorczy niepokój
b) jaskółczy niepokój
c) wróbli niepokój
d) nietoperzy strach
Rozwiązanie

Według Trzeciej Osoby Prologu poezja ma:
a) sięgać do tradycji rycerskich
b) motywować do działania
c) sławić świetność narodu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Maria Janion uważa, że romantyzm spopularyzował mit:
a) zbawiciela i zbawionego
b) samotnego bojownika o sprawiedliwość dziejową
c) buntownika "mimo wszystko"
d) tyrana i tyranobójcy
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) nakaz cenzury
b) wybuch powstania listopadowego
c) Mickiewicz i jego negatywna opinia
d) brak środków finansowych
Rozwiązanie

Pierwsza Osoba „Prologu” utożsamiana jest z:
a) Mickiewiczem
b) Krasińskim
c) Niemcewiczem
d) Słowackim
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Adamem Czartoryskim
b) Jędrzejem Śniadeckim
c) Zygmuntem Krasińskim
d) Adamem Mickiewiczem
Rozwiązanie

Słowacki mesjanistyczny plan, traktował jako:
a) „usypianie” narodowej czujności
b) hasło - sztandar swojej idei
c) chęć propagowania kosmopolitycznych idei
d) zdradę interesów narodowych
Rozwiązanie

Postać Szewca Słowacki utożsamił z:
a) Kościuszką
b) Skrzyneckim
c) Kilińskim
d) Głowackim
Rozwiązanie

Prototypem Kordiana był:
a) Konrad
b) Lambro
c) Jan Jakub
d) Cermo
Rozwiązanie

Za zbrodnią podczas spotkania spiskowców głosowało:
a) dwadzieścia osób
b) piętnaście osób
c) dziesięć osób
d) pięć osób
Rozwiązanie

Mickiewicz w koncepcji mesjanizmu porównał Francję do:
a) Mateusza
b) Judasza
c) Piłata
d) Chrystusa
Rozwiązanie

Kordian kontempluje twórczość Szekspira:
a) w Dover
b) w Watykanie
c) na Mont Blanc
d) w parku James Parku
Rozwiązanie

Na placu po skoku Kordiana rozlega się melodia:
a) marsza wojskowego
b) pieśni żałobnej
c) hymnu rosyjskiego
d) Mazurka Dąbrowskiego
Rozwiązanie

Pamiątką po Kordianie - bohaterze ma być m.in.:
a) blada róża
b) złoty medalion
c) niebieska chusta
d) złoty sztylet
Rozwiązanie

Historyczny Winkelried był:
a) Belgiem
b) Włochem
c) Szwajcarem
d) Austriakiem
Rozwiązanie

Przejmując inicjatywę zamachu na cara Kordian pragnie:
a) sławy
b) wolności dla kraju
c) stanowiska
d) uznania starszych
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się we wnętrzu kościoła:
a) św. Anny
b) św. Jana
c) św. Andrzeja
d) św. Piotra i Pawła
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) zastrzelony przez powstańców
b) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
c) śmiercią naturalną
d) rażony piorunem
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) adwokatem
b) wojskowym
c) lekarzem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Szatani i czarownice gromadzą się ostatniej nocy 1799 roku w:
a) Górach Izerskich
b) Górach Karpackich
c) Górach Stołowych
d) Górach Sowich
Rozwiązanie

Car podczas koronacji odebrał od kanclerza:
a) berło
b) pierścień
c) miecz
d) koronę
Rozwiązanie

Miłość Kordiana - Laura:
a) jest starsza od niego
b) jest jego rówieśnicą
c) jest młodsza od niego
d) jest jego kuzynką
Rozwiązanie

Szatani i Wiedźmy spotykają się:
a) w pieczarze
b) w grocie
c) pod ziemią
d) na Łysej Górze
Rozwiązanie

Pierwsze wystawienie „Kordiana” miało miejsce:
a) w 1894 roku w teatrze paryskim
b) w 1900 roku w Teatrze Narodowym
c) w 1899 roku w teatrze krakowskim
d) w 1910 roku w teatrze lwowskim
Rozwiązanie

Według koncepcji Doktora Bóg pierwszego dnia stworzył:
a) Napoleona
b) Rzym
c) Sokratesa
d) lud Izraela
Rozwiązanie

Nowatorstwo konstrukcji „Kordiana” polega na:
a) swobodzie operowania czasem
b) łączeniu technik literackich
c) nieskrępowanej kompozycji poszczególnych scen
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Grodzieńszczyźnie
b) na Wileńszczyźnie
c) na Podolu
d) na Wołyniu
Rozwiązanie

Bajka i opowieści relacjonowane przez Grzegorza mają charakter:
a) nowatorski
b) tragiczny
c) paraboliczny
d) narracyjny
Rozwiązanie

Monolog Kordiana przypomina:
a) Widzenie Ewy
b) Wielką Improwizację
c) Małą Improwizację
d) Widzenie księdza Piotra
Rozwiązanie

Podczas spotkania Spiskowych wartownikiem jest:
a) Szyldek
b) Szyld
c) Szyldwach
d) Szylich
Rozwiązanie

W podarku dla papieża Kordian ma:
a) garść ziemi
b) zdjęcie Kościuszki
c) kielich
d) szlachecką szablę
Rozwiązanie

Wioletta jest:
a) Angielką
b) Włoszką
c) Francuzką
d) Greczynką
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) samobójstwo przyjaciela
b) śmierć ojczyma
c) śmierć matki
d) samobójstwo ukochanej
Rozwiązanie

Kordiana poznajemy jako:
a) szesnastoletniego młodzieńca
b) piętnastoletniego młodzieńca
c) czternastoletniego młodzieńca
d) trzynastoletniego młodzieńca
Rozwiązanie

Druga Osoba Prologu:
a) jest neutralna
b) jest przychylna wobec koncepcji mickiewiczowskiej
c) drwi z mowy poprzednika
d) zgadza się z poprzednikiem
Rozwiązanie

Nierozstrzygnięte losy głównego bohatera sugerują:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) brak rozstrzygnięcia losów Kordiana
c) możliwość kontynuacji losów głównego bohatera
d) otwartą kompozycję utworu
Rozwiązanie

Słowa: „Stary – jakby ojciec dzieci, Nie do boju, nie do trudu;” traktują o:
a) Skrzyneckim
b) Lelewelu
c) Chłopickim
d) Niemcewiczu
Rozwiązanie

W Akcie II, w podtytule pojawia się data: 1828 rok
a) 1828 rok
b) 1831 rok
c) 1830 rok
d) 1829 rok
Rozwiązanie

Słowa: „Oj, dobrze cesarzowi, że polskie szablice Spią sobie na poduszkach...” wypowiada:
a) Żołnierz
b) Szewc
c) Szlachcic
d) Pierwszy z Ludu
Rozwiązanie

Słowacki w „Kordianie" neguje:
a) zasadę trzech jedności
b) zasadę jednego miejsca dramatu
c) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
d) zasady dramatu antycznego
Rozwiązanie

Za mało wartościową działalność poetycką gani Słowacki:
a) Niemcewicza
b) Lelewela
c) Czartoryskiego
d) Skrzyneckiego
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Eugeniusz Kwiatkowski
b) Józef Beck
c) Józef Piłsudski
d) Ignacy Mościcki
Rozwiązanie

Tagi: