Kordian
      Kordian | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Buntownik to postać charakterystyczna dla dramatu:
a) symbolicznego
b) realistycznego
c) antycznego
d) romantycznego
Rozwiązanie

Kordiana poznajemy jako:
a) trzynastoletniego młodzieńca
b) czternastoletniego młodzieńca
c) piętnastoletniego młodzieńca
d) szesnastoletniego młodzieńca
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Bajka i opowieści relacjonowane przez Grzegorza mają charakter:
a) tragiczny
b) nowatorski
c) paraboliczny
d) narracyjny
Rozwiązanie

Za zbrodnią podczas spotkania spiskowców głosowało:
a) dziesięć osób
b) dwadzieścia osób
c) pięć osób
d) piętnaście osób
Rozwiązanie

Na placu po skoku Kordiana rozlega się melodia:
a) marsza wojskowego
b) pieśni żałobnej
c) Mazurka Dąbrowskiego
d) hymnu rosyjskiego
Rozwiązanie

Pomysł „wydobywania” z diabelskiego kotła wizerunków polityków - wodzów narodu zaczerpnął Słowacki z:
a) Fausta
b) Makbeta
c) Króla Leara
d) Hamleta
Rozwiązanie

W Akcie II, w podtytule pojawia się data: 1828 rok
a) 1829 rok
b) 1830 rok
c) 1828 rok
d) 1831 rok
Rozwiązanie

Druga Osoba Prologu:
a) zgadza się z poprzednikiem
b) jest przychylna wobec koncepcji mickiewiczowskiej
c) jest neutralna
d) drwi z mowy poprzednika
Rozwiązanie

Słowacki:
a) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
b) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
c) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
d) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
Rozwiązanie

Według koncepcji Doktora Bóg pierwszego dnia stworzył:
a) Rzym
b) Napoleona
c) lud Izraela
d) Sokratesa
Rozwiązanie


Łacińskie słowo „cor” oznacza:
a) serce
b) kordon
c) górę
d) miłość
Rozwiązanie

Kordian w młodości:
a) wychowuje się u wuja
b) ma ojczyma
c) jest sierotą
d) nie ma ojca
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) profesorem literatury polskiej
b) profesorem lingwistyki
c) historykiem
d) geografem
Rozwiązanie

Monolog Kordiana przypomina:
a) Widzenie Ewy
b) Wielką Improwizację
c) Widzenie księdza Piotra
d) Małą Improwizację
Rozwiązanie

Początkowo autorstwo Kordiana przypisano:
a) Czaroryskiemu
b) Krasińskiemu
c) Norwidowi
d) Mickiewiczowi
Rozwiązanie

Kordian idąc do sypialni cara przechodzi kolejno przez sale:
a) rycerską, kolumnową, audiencyjną
b) audiencyjną, kolumnową, rycerską,
c) kolumnową, audiencyjną, rycerską
d) kolumnową, rycerską, audiencyjną
Rozwiązanie

Wioletta jest:
a) Angielką
b) Włoszką
c) Francuzką
d) Greczynką
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Paryża
b) Genewy
c) Londynu
d) Berlina
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Paryżu
b) Genewie
c) Londynie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Projekt konstytucji dla utworzonego na Kongresie Wiedeńskim Królestwa Polskiego opracował:
a) Chłopicki
b) Lelewel
c) Czartoryski
d) Krukowiecki
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Krasińskiego
b) Mickiewicza
c) Towiańskiego
d) Czartoryskiego
Rozwiązanie

W podarku dla papieża Kordian ma:
a) kielich
b) szlachecką szablę
c) zdjęcie Kościuszki
d) garść ziemi
Rozwiązanie

Przejmując inicjatywę zamachu na cara Kordian pragnie:
a) sławy
b) stanowiska
c) wolności dla kraju
d) uznania starszych
Rozwiązanie

Mickiewicz w koncepcji mesjanizmu porównał Francję do:
a) Chrystusa
b) Mateusza
c) Judasza
d) Piłata
Rozwiązanie

Lata młodości Kordiana datują się na:
a) ostatnie dziesięciolecie XVIII wieku
b) początek lat dwudziestych XIX
c) pierwsze dziesięciolecie XIX wieku
d) początek lat trzydziestych XIX wieku
Rozwiązanie

Szatani i czarownice gromadzą się ostatniej nocy 1799 roku w:
a) Górach Sowich
b) Górach Karpackich
c) Górach Stołowych
d) Górach Izerskich
Rozwiązanie

Żołnierz występujący w utworze ogłuchł od kuli w bitwie pod:
a) Szczekocinami
b) Racławicami
c) Ostrołęką
d) Maciejowicami
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) rażony piorunem
b) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
c) zastrzelony przez powstańców
d) śmiercią naturalną
Rozwiązanie

W drodze do carskiej sypialni towarzyszą Kordianowi:
a) Strach i Imaginacja
b) Lęk i Pokora
c) Trwoga i Marzenie
d) Mit i Tradycja
Rozwiązanie

W Dover Kordian siedzi na skale nad morzem i czyta:
a) Króla Leara
b) Sen nocy letniej
c) Makbeta
d) Hamleta
Rozwiązanie

Miłość Kordiana - Laura:
a) jest starsza od niego
b) jest młodsza od niego
c) jest jego rówieśnicą
d) jest jego kuzynką
Rozwiązanie

Słowa: „Patrz, car zabity – we krwi – zabita rodzina – Bo to następstwo zbrodni... lecz nas Bóg ukarze!” wypowiada:
a) Prezes
b) Ksiądz
c) Starzec
d) Podchorąży
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Śniadecki
b) Krasiński
c) Mickiewicz
d) Czartoryski
Rozwiązanie

Słowacki w „Kordianie" neguje:
a) zasadę jednego miejsca dramatu
b) zasadę trzech jedności
c) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
d) zasady dramatu antycznego
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) urzędnikiem
b) lekarzem
c) wojskowym
d) adwokatem
Rozwiązanie

Słowacki w momencie wydanie Kordiana miał niespełna:
a) 20 lat
b) 25 lat
c) 30 lat
d) 22 lata
Rozwiązanie

Skonstruowane przez Słowackiego imię miało sugerować bohatera:
a) przepełnionego tęsknotą
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) kierującego się uczuciem
d) zbuntowanego
Rozwiązanie

Przedstawione w „Kordianie” wydarzenia:
a) następują po sobie zgodnie z kalendarzem
b) nie nawiązują do rzeczywistych wydarzeń
c) rozpoczynają się w 1830 roku
d) nie są ułożone chronologicznie
Rozwiązanie

Dziewiętnasty wiek obwieszcza:
a) Astarot
b) Mefistofel
c) Chór Aniołów
d) Gehenna
Rozwiązanie

Czarownica czesze włosy i śpiewa o iskrach krzesanych z:
a) diablich kopyt
b) powstańczych działał
c) anielskich włosów
d) polskich szabel
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Wileńszczyźnie
b) na Grodzieńszczyźnie
c) na Podolu
d) na Wołyniu
Rozwiązanie

Jeden z obłąkanych udaje mitycznego:
a) Atlasa
b) Herkulesa
c) Marsa
d) Syzyfa
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) towiańskim
b) indywidualistycznym
c) genezyjskim
d) mistycznym
Rozwiązanie

Według Trzeciej Osoby Prologu poezja ma:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) motywować do działania
c) sławić świetność narodu
d) sięgać do tradycji rycerskich
Rozwiązanie

Historyczny Winkelried był:
a) Austriakiem
b) Belgiem
c) Szwajcarem
d) Włochem
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Jędrzejem Śniadeckim
b) Adamem Mickiewiczem
c) Adamem Czartoryskim
d) Zygmuntem Krasińskim
Rozwiązanie

Faktyczny spisek koronacyjny miał miejsce w:
a) 1830 roku
b) 1829 roku
c) 1828 roku
d) 1831 roku
Rozwiązanie

W scenie egzekucji Kordiana podkreślił autor:
a) obojętność tłumu
b) ludzką chęć zabawy
c) upadek morali
d) niechęć ludzi do egzekucji
Rozwiązanie

Postać Szewca Słowacki utożsamił z:
a) Skrzyneckim
b) Kościuszką
c) Głowackim
d) Kilińskim
Rozwiązanie

Mont Blanc to:
a) Przeklęta Góra
b) Promienista Góra
c) Biała Góra
d) Jasna Góra
Rozwiązanie

Słowa: „Stary – jakby ojciec dzieci, Nie do boju, nie do trudu;” traktują o:
a) Niemcewiczu
b) Chłopickim
c) Skrzyneckim
d) Lelewelu
Rozwiązanie

Maria Janion uważa, że romantyzm spopularyzował mit:
a) samotnego bojownika o sprawiedliwość dziejową
b) zbawiciela i zbawionego
c) buntownika "mimo wszystko"
d) tyrana i tyranobójcy
Rozwiązanie

Pierwsze wystawienie „Kordiana” miało miejsce:
a) w 1899 roku w teatrze krakowskim
b) w 1910 roku w teatrze lwowskim
c) w 1894 roku w teatrze paryskim
d) w 1900 roku w Teatrze Narodowym
Rozwiązanie

Nowatorstwo konstrukcji „Kordiana” polega na:
a) łączeniu technik literackich
b) swobodzie operowania czasem
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) nieskrępowanej kompozycji poszczególnych scen
Rozwiązanie

„Boże! zdejm z mego serca ............, Daj życiu duszę i cel wyprorokuj...” - uzupełnij cytat:
a) jaskółczy niepokój
b) wróbli niepokój
c) nietoperzy strach
d) sikorczy niepokój
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się we wnętrzu kościoła:
a) św. Anny
b) św. Jana
c) św. Piotra i Pawła
d) św. Andrzeja
Rozwiązanie

Szatani i Wiedźmy spotykają się:
a) pod ziemią
b) w grocie
c) na Łysej Górze
d) w pieczarze
Rozwiązanie

Koncepcja mesjanizmu zakłada:
a) kosmopolityzm
b) poświęcenie za sprawę kraju
c) aktywny bunt całego społeczeństwa
d) wzniecanie kolejnych powstań
Rozwiązanie

Pierwsza Osoba „Prologu” utożsamiana jest z:
a) Niemcewiczem
b) Słowackim
c) Krasińskim
d) Mickiewiczem
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) śmierć ojczyma
b) samobójstwo ukochanej
c) śmierć matki
d) samobójstwo przyjaciela
Rozwiązanie

W zamiarze miały powstać jeszcze:
a) Kordian. Spisek koronacyjny miał być jedyny
b) trzy części
c) dwie części
d) cztery części
Rozwiązanie

Słowacki mesjanistyczny plan, traktował jako:
a) chęć propagowania kosmopolitycznych idei
b) „usypianie” narodowej czujności
c) zdradę interesów narodowych
d) hasło - sztandar swojej idei
Rozwiązanie

Szewc uważa, że obecność na koronacji cara:
a) może przynieść wymierne korzyści
b) może sprowokować wybuch powstania
c) jest obowiązkiem każdego mieszkańca Warszawy
d) uwłacza narodowej godności
Rozwiązanie

Car przypomina Konstantemu historię z piękną:
a) Polką
b) Francuzką
c) Rosjanką
d) Angielką
Rozwiązanie

Car podczas koronacji odebrał od kanclerza:
a) koronę
b) pierścień
c) berło
d) miecz
Rozwiązanie

W „Kordianie” występują elementy charakterystyczne dla:
a) opowieści
b) pieśni
c) bajki
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Kordian próbując popełnić samobójstwo:
a) wiesza się na sośnie
b) strzela do siebie
c) połyka trucizną
d) skacze z urwiska
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Józef Piłsudski
b) Józef Beck
c) Ignacy Mościcki
d) Eugeniusz Kwiatkowski
Rozwiązanie

Za mało wartościową działalność poetycką gani Słowacki:
a) Czartoryskiego
b) Niemcewicza
c) Lelewela
d) Skrzyneckiego
Rozwiązanie

Prototypem Kordiana był:
a) Jan Jakub
b) Cermo
c) Lambro
d) Konrad
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Lublinie
b) w Poznaniu
c) we Wrocławiu
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Nierozstrzygnięte losy głównego bohatera sugerują:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) brak rozstrzygnięcia losów Kordiana
c) możliwość kontynuacji losów głównego bohatera
d) otwartą kompozycję utworu
Rozwiązanie

Kordian u drzwi carskiej sypialni mdleje na dźwięk:
a) kroków księcia Konstantego
b) dzwonów na jutrznię
c) kroków cara
d) kroków straży cara
Rozwiązanie

„Kordian” powstał w:
a) Genewie
b) Londynie
c) Paryżu
d) Warszawie
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki
a) 41 lat
b) 38 lat
c) 39 lat
d) 40 lata
Rozwiązanie

Janek szył buty królewskim:
a) chartom
b) wyżłom
c) ogarom
d) psom myśliwskim
Rozwiązanie

W parku Kordian rozmawia z:
a) stróżem
b) dozorcą
c) przechodniem
d) zamyślonym mężczyzną
Rozwiązanie

Blada postać o uwiędłej twarzy, przywołana przez diabły to:
a) Lelewel
b) Czartoryski
c) Krukowiecki
d) Chłopicki
Rozwiązanie

Kordian urodził się:
a) w początkach XIX wieku
b) pod koniec XVIII wieku
c) w 1810 roku
d) w 1805 roku
Rozwiązanie

Kordian kontempluje twórczość Szekspira:
a) w parku James Parku
b) na Mont Blanc
c) w Dover
d) w Watykanie
Rozwiązanie

Kordian używa stylu poetyckiego nasączonego metaforami:
a) w rozmowie z papieżem
b) w rozmowie z księciem Konstantym
c) w rozmowie z Laurą
d) na szczycie Mont Blanc
Rozwiązanie

Podczas spotkania Spiskowych wartownikiem jest:
a) Szylich
b) Szyldwach
c) Szyldek
d) Szyld
Rozwiązanie

„Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie, Z prochu lud wskrzeszę (...) Z przebudzonych rycerzy zerwę całun zgniły, Wszystkich obwieję nieba polskiego błękitem, (...)” - słowa te wypowiada:
a) Druga Osoba Prologu
b) Kordian
c) Trzecia Osoba Prologu
d) Pierwsza Osoba Prologu
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) wybuch powstania listopadowego
b) Mickiewicz i jego negatywna opinia
c) brak środków finansowych
d) nakaz cenzury
Rozwiązanie

Słowa: „Oj, dobrze cesarzowi, że polskie szablice Spią sobie na poduszkach...” wypowiada:
a) Pierwszy z Ludu
b) Żołnierz
c) Szlachcic
d) Szewc
Rozwiązanie

„Kordian” ukazał się 24 marca 1834 roku w:
a) Paryżu
b) Genewie
c) Londynie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Grzegorz opisując jeńców wojennych wyróżnia:
a) Stanisława
b) Władysława
c) Wojciecha
d) Kazimierza
Rozwiązanie

Pamiątką po Kordianie - bohaterze ma być m.in.:
a) złoty medalion
b) złoty sztylet
c) niebieska chusta
d) blada róża
Rozwiązanie

Tagi: