Kordian
      Kordian | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Historyczny Winkelried był:
a) Belgiem
b) Włochem
c) Austriakiem
d) Szwajcarem
Rozwiązanie

Nowatorstwo konstrukcji „Kordiana” polega na:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nieskrępowanej kompozycji poszczególnych scen
c) łączeniu technik literackich
d) swobodzie operowania czasem
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Słowacki mesjanistyczny plan, traktował jako:
a) „usypianie” narodowej czujności
b) hasło - sztandar swojej idei
c) zdradę interesów narodowych
d) chęć propagowania kosmopolitycznych idei
Rozwiązanie

W zamiarze miały powstać jeszcze:
a) trzy części
b) dwie części
c) cztery części
d) Kordian. Spisek koronacyjny miał być jedyny
Rozwiązanie

Janek szył buty królewskim:
a) ogarom
b) wyżłom
c) chartom
d) psom myśliwskim
Rozwiązanie

Za zbrodnią podczas spotkania spiskowców głosowało:
a) dwadzieścia osób
b) piętnaście osób
c) dziesięć osób
d) pięć osób
Rozwiązanie

Słowacki w „Kordianie" neguje:
a) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
b) zasadę trzech jedności
c) zasady dramatu antycznego
d) zasadę jednego miejsca dramatu
Rozwiązanie

Jeden z obłąkanych udaje mitycznego:
a) Herkulesa
b) Marsa
c) Syzyfa
d) Atlasa
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) geografem
b) historykiem
c) profesorem literatury polskiej
d) profesorem lingwistyki
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Ignacy Mościcki
b) Eugeniusz Kwiatkowski
c) Józef Piłsudski
d) Józef Beck
Rozwiązanie


Łacińskie słowo „cor” oznacza:
a) kordon
b) górę
c) miłość
d) serce
Rozwiązanie

Maria Janion uważa, że romantyzm spopularyzował mit:
a) zbawiciela i zbawionego
b) samotnego bojownika o sprawiedliwość dziejową
c) buntownika "mimo wszystko"
d) tyrana i tyranobójcy
Rozwiązanie

Według koncepcji Doktora Bóg pierwszego dnia stworzył:
a) Napoleona
b) lud Izraela
c) Sokratesa
d) Rzym
Rozwiązanie

Kordian w młodości:
a) jest sierotą
b) nie ma ojca
c) ma ojczyma
d) wychowuje się u wuja
Rozwiązanie

Druga Osoba Prologu:
a) zgadza się z poprzednikiem
b) jest przychylna wobec koncepcji mickiewiczowskiej
c) drwi z mowy poprzednika
d) jest neutralna
Rozwiązanie

Według Trzeciej Osoby Prologu poezja ma:
a) sięgać do tradycji rycerskich
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) motywować do działania
d) sławić świetność narodu
Rozwiązanie

Przedstawione w „Kordianie” wydarzenia:
a) nie nawiązują do rzeczywistych wydarzeń
b) rozpoczynają się w 1830 roku
c) następują po sobie zgodnie z kalendarzem
d) nie są ułożone chronologicznie
Rozwiązanie

Kordian idąc do sypialni cara przechodzi kolejno przez sale:
a) kolumnową, rycerską, audiencyjną
b) kolumnową, audiencyjną, rycerską
c) audiencyjną, kolumnową, rycerską,
d) rycerską, kolumnową, audiencyjną
Rozwiązanie

W parku Kordian rozmawia z:
a) zamyślonym mężczyzną
b) dozorcą
c) stróżem
d) przechodniem
Rozwiązanie

„Boże! zdejm z mego serca ............, Daj życiu duszę i cel wyprorokuj...” - uzupełnij cytat:
a) wróbli niepokój
b) nietoperzy strach
c) sikorczy niepokój
d) jaskółczy niepokój
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Zygmuntem Krasińskim
b) Jędrzejem Śniadeckim
c) Adamem Mickiewiczem
d) Adamem Czartoryskim
Rozwiązanie

Kordian urodził się:
a) pod koniec XVIII wieku
b) w początkach XIX wieku
c) w 1810 roku
d) w 1805 roku
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) zastrzelony przez powstańców
b) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
c) rażony piorunem
d) śmiercią naturalną
Rozwiązanie

Słowacki w momencie wydanie Kordiana miał niespełna:
a) 22 lata
b) 25 lat
c) 20 lat
d) 30 lat
Rozwiązanie

Faktyczny spisek koronacyjny miał miejsce w:
a) 1828 roku
b) 1829 roku
c) 1831 roku
d) 1830 roku
Rozwiązanie

Lata młodości Kordiana datują się na:
a) początek lat trzydziestych XIX wieku
b) ostatnie dziesięciolecie XVIII wieku
c) początek lat dwudziestych XIX
d) pierwsze dziesięciolecie XIX wieku
Rozwiązanie

„Kordian” ukazał się 24 marca 1834 roku w:
a) Londynie
b) Paryżu
c) Warszawie
d) Genewie
Rozwiązanie

Bajka i opowieści relacjonowane przez Grzegorza mają charakter:
a) nowatorski
b) paraboliczny
c) tragiczny
d) narracyjny
Rozwiązanie

Mickiewicz w koncepcji mesjanizmu porównał Francję do:
a) Mateusza
b) Chrystusa
c) Piłata
d) Judasza
Rozwiązanie

Szatani i Wiedźmy spotykają się:
a) w grocie
b) pod ziemią
c) w pieczarze
d) na Łysej Górze
Rozwiązanie

Słowa: „Oj, dobrze cesarzowi, że polskie szablice Spią sobie na poduszkach...” wypowiada:
a) Szlachcic
b) Szewc
c) Żołnierz
d) Pierwszy z Ludu
Rozwiązanie

Projekt konstytucji dla utworzonego na Kongresie Wiedeńskim Królestwa Polskiego opracował:
a) Lelewel
b) Czartoryski
c) Krukowiecki
d) Chłopicki
Rozwiązanie

Podczas spotkania Spiskowych wartownikiem jest:
a) Szyldek
b) Szylich
c) Szyldwach
d) Szyld
Rozwiązanie

Miłość Kordiana - Laura:
a) jest jego rówieśnicą
b) jest młodsza od niego
c) jest starsza od niego
d) jest jego kuzynką
Rozwiązanie

Kordian używa stylu poetyckiego nasączonego metaforami:
a) na szczycie Mont Blanc
b) w rozmowie z papieżem
c) w rozmowie z księciem Konstantym
d) w rozmowie z Laurą
Rozwiązanie

Początkowo autorstwo Kordiana przypisano:
a) Czaroryskiemu
b) Krasińskiemu
c) Mickiewiczowi
d) Norwidowi
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Mickiewicz
b) Krasiński
c) Czartoryski
d) Śniadecki
Rozwiązanie

Słowacki:
a) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
b) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
c) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
d) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
Rozwiązanie

Buntownik to postać charakterystyczna dla dramatu:
a) romantycznego
b) symbolicznego
c) realistycznego
d) antycznego
Rozwiązanie

W drodze do carskiej sypialni towarzyszą Kordianowi:
a) Mit i Tradycja
b) Strach i Imaginacja
c) Trwoga i Marzenie
d) Lęk i Pokora
Rozwiązanie

Koncepcja mesjanizmu zakłada:
a) kosmopolityzm
b) poświęcenie za sprawę kraju
c) wzniecanie kolejnych powstań
d) aktywny bunt całego społeczeństwa
Rozwiązanie

Skonstruowane przez Słowackiego imię miało sugerować bohatera:
a) przepełnionego tęsknotą
b) kierującego się uczuciem
c) zbuntowanego
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Na placu po skoku Kordiana rozlega się melodia:
a) pieśni żałobnej
b) hymnu rosyjskiego
c) Mazurka Dąbrowskiego
d) marsza wojskowego
Rozwiązanie

„Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie, Z prochu lud wskrzeszę (...) Z przebudzonych rycerzy zerwę całun zgniły, Wszystkich obwieję nieba polskiego błękitem, (...)” - słowa te wypowiada:
a) Pierwsza Osoba Prologu
b) Kordian
c) Trzecia Osoba Prologu
d) Druga Osoba Prologu
Rozwiązanie

Wioletta jest:
a) Angielką
b) Greczynką
c) Włoszką
d) Francuzką
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) we Wrocławiu
b) w Warszawie
c) w Lublinie
d) w Poznaniu
Rozwiązanie

Pierwsze wystawienie „Kordiana” miało miejsce:
a) w 1894 roku w teatrze paryskim
b) w 1899 roku w teatrze krakowskim
c) w 1910 roku w teatrze lwowskim
d) w 1900 roku w Teatrze Narodowym
Rozwiązanie

Dziewiętnasty wiek obwieszcza:
a) Astarot
b) Mefistofel
c) Gehenna
d) Chór Aniołów
Rozwiązanie

Prototypem Kordiana był:
a) Lambro
b) Konrad
c) Cermo
d) Jan Jakub
Rozwiązanie

Blada postać o uwiędłej twarzy, przywołana przez diabły to:
a) Lelewel
b) Czartoryski
c) Chłopicki
d) Krukowiecki
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki
a) 41 lat
b) 38 lat
c) 40 lata
d) 39 lat
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) lekarzem
b) adwokatem
c) urzędnikiem
d) wojskowym
Rozwiązanie

Przejmując inicjatywę zamachu na cara Kordian pragnie:
a) sławy
b) stanowiska
c) uznania starszych
d) wolności dla kraju
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Genewie
b) Warszawie
c) Paryżu
d) Londynie
Rozwiązanie

„Kordian” powstał w:
a) Warszawie
b) Genewie
c) Londynie
d) Paryżu
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) wybuch powstania listopadowego
b) brak środków finansowych
c) nakaz cenzury
d) Mickiewicz i jego negatywna opinia
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) towiańskim
b) genezyjskim
c) indywidualistycznym
d) mistycznym
Rozwiązanie

W „Kordianie” występują elementy charakterystyczne dla:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) pieśni
c) bajki
d) opowieści
Rozwiązanie

Czarownica czesze włosy i śpiewa o iskrach krzesanych z:
a) powstańczych działał
b) diablich kopyt
c) polskich szabel
d) anielskich włosów
Rozwiązanie

Car przypomina Konstantemu historię z piękną:
a) Polką
b) Francuzką
c) Angielką
d) Rosjanką
Rozwiązanie

Pierwsza Osoba „Prologu” utożsamiana jest z:
a) Mickiewiczem
b) Niemcewiczem
c) Krasińskim
d) Słowackim
Rozwiązanie

W Dover Kordian siedzi na skale nad morzem i czyta:
a) Sen nocy letniej
b) Króla Leara
c) Hamleta
d) Makbeta
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Grodzieńszczyźnie
b) na Wołyniu
c) na Podolu
d) na Wileńszczyźnie
Rozwiązanie

Kordian u drzwi carskiej sypialni mdleje na dźwięk:
a) kroków straży cara
b) kroków księcia Konstantego
c) kroków cara
d) dzwonów na jutrznię
Rozwiązanie

Mont Blanc to:
a) Promienista Góra
b) Jasna Góra
c) Biała Góra
d) Przeklęta Góra
Rozwiązanie

Pomysł „wydobywania” z diabelskiego kotła wizerunków polityków - wodzów narodu zaczerpnął Słowacki z:
a) Fausta
b) Makbeta
c) Hamleta
d) Króla Leara
Rozwiązanie

Grzegorz opisując jeńców wojennych wyróżnia:
a) Kazimierza
b) Wojciecha
c) Władysława
d) Stanisława
Rozwiązanie

Pamiątką po Kordianie - bohaterze ma być m.in.:
a) niebieska chusta
b) blada róża
c) złoty sztylet
d) złoty medalion
Rozwiązanie

W Akcie II, w podtytule pojawia się data: 1828 rok
a) 1828 rok
b) 1830 rok
c) 1831 rok
d) 1829 rok
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się we wnętrzu kościoła:
a) św. Piotra i Pawła
b) św. Jana
c) św. Anny
d) św. Andrzeja
Rozwiązanie

Słowa: „Stary – jakby ojciec dzieci, Nie do boju, nie do trudu;” traktują o:
a) Skrzyneckim
b) Lelewelu
c) Niemcewiczu
d) Chłopickim
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Towiańskiego
b) Czartoryskiego
c) Mickiewicza
d) Krasińskiego
Rozwiązanie

Szewc uważa, że obecność na koronacji cara:
a) uwłacza narodowej godności
b) może przynieść wymierne korzyści
c) może sprowokować wybuch powstania
d) jest obowiązkiem każdego mieszkańca Warszawy
Rozwiązanie

W podarku dla papieża Kordian ma:
a) garść ziemi
b) szlachecką szablę
c) zdjęcie Kościuszki
d) kielich
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) śmierć ojczyma
b) samobójstwo przyjaciela
c) samobójstwo ukochanej
d) śmierć matki
Rozwiązanie

Car podczas koronacji odebrał od kanclerza:
a) berło
b) pierścień
c) miecz
d) koronę
Rozwiązanie

Kordian kontempluje twórczość Szekspira:
a) w parku James Parku
b) w Dover
c) na Mont Blanc
d) w Watykanie
Rozwiązanie

Kordiana poznajemy jako:
a) czternastoletniego młodzieńca
b) piętnastoletniego młodzieńca
c) trzynastoletniego młodzieńca
d) szesnastoletniego młodzieńca
Rozwiązanie

Monolog Kordiana przypomina:
a) Widzenie Ewy
b) Wielką Improwizację
c) Widzenie księdza Piotra
d) Małą Improwizację
Rozwiązanie

W scenie egzekucji Kordiana podkreślił autor:
a) ludzką chęć zabawy
b) niechęć ludzi do egzekucji
c) upadek morali
d) obojętność tłumu
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Berlina
b) Londynu
c) Genewy
d) Paryża
Rozwiązanie

Szatani i czarownice gromadzą się ostatniej nocy 1799 roku w:
a) Górach Sowich
b) Górach Izerskich
c) Górach Stołowych
d) Górach Karpackich
Rozwiązanie

Za mało wartościową działalność poetycką gani Słowacki:
a) Lelewela
b) Niemcewicza
c) Skrzyneckiego
d) Czartoryskiego
Rozwiązanie

Kordian próbując popełnić samobójstwo:
a) skacze z urwiska
b) wiesza się na sośnie
c) strzela do siebie
d) połyka trucizną
Rozwiązanie

Postać Szewca Słowacki utożsamił z:
a) Głowackim
b) Skrzyneckim
c) Kilińskim
d) Kościuszką
Rozwiązanie

Nierozstrzygnięte losy głównego bohatera sugerują:
a) brak rozstrzygnięcia losów Kordiana
b) możliwość kontynuacji losów głównego bohatera
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) otwartą kompozycję utworu
Rozwiązanie

Słowa: „Patrz, car zabity – we krwi – zabita rodzina – Bo to następstwo zbrodni... lecz nas Bóg ukarze!” wypowiada:
a) Prezes
b) Ksiądz
c) Starzec
d) Podchorąży
Rozwiązanie

Żołnierz występujący w utworze ogłuchł od kuli w bitwie pod:
a) Ostrołęką
b) Maciejowicami
c) Szczekocinami
d) Racławicami
Rozwiązanie

Tagi: